Skip to main content
search

Programske celine

Pet programskih celina delovanja Fondacije BFPE za odgovorno društvo

BFPE liderski program

Rastućim zahtevima procesa pristupanja EU, koji čine dominantan okvir za modernizaciju našeg društva, prilagodili smo metode i sadržaje političke edukacije.

Platforme za razgovor o spoljnoj politici i izazovima bezbednosti

BFPE okuplja političarke, think-tankerke, aktiviste i aktivistkinje, one koji odluke donose, sprovode, tumače i kritikuju; suočava ih sa posledicama nečinjenja; i nastoji sve zajedno izvesti iz “zone komfora” kako bi podstakao debatu koja će voditi ka rešenjima.

Životna sredina i energetska politika

Podižemo svest i znanje o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, zelenoj ekonomiji.

Zapadni Balkan koji napreduje zajedno

Okupljamo donosioce odluka, predlažemo rešenja za bilateralne sporove na širem prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, gradimo dobrosusedske odnose, pomažemo da se bolje upozna i razume „druga strana“.

Socijalna inkluzija i lokalni razvoj

Brinemo zbog rizika marginalizacije svega što je lokalno, bilo da je reč o prioritetima razvoja, stanja u kome se nalazi demokratija na lokalu te učešća građana u političkim procesima.

Istaknuti programi i aktivnosti

Beogradski bezbednosni forum; Dijalog za budućnost; Balkanski dijalozi; Beogradski dijalozi; Regionalna akademije za demokratiju; Žene Balkana za nove politike; Ženska liderska akademija; Zelena poslanička grupa; Godišnji seminar; Kroz inovacije do poverenja i promene svesti; Regioni…  – samo su neki od formata putem kojih smo protekle dve decenije ostvarivali društveni uticaj.

Balkanski dijalozi

Dijalozi o najvažnijim spoljnopolitičkim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana.

ROMACTED II: “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”

Konsolidacija i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama.

Beogradski bezbednosni forum

Jedna od najprestižnijih konferencija „od Beča do Istanbula“; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva.

Zelena poslanička grupa

Poslanici i poslanice iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Godišnji seminar

Naš najprestižniji i najstariji obrazovni program.

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Jačanje demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Rezultati Fondacije BFPE za odgovorno društvo u 2022. godini

43

Javna događaja

1536

Korisnika i korisnica programa

20

Događaja na lokalu - od Sombora do Pirota

19

Događaja u Beogradu

3

Događaja van Srbije - u Tirani, Parizu i Skoplju
Programska celina:

BFPE liderski program

Potreba za razvojem kapaciteta nosilaca političkih funkcija u Srbiji nikada nije bila veća. Bez obzira na to kada će Srbiјa ući u EU, oni koji je vode moraju da budu spremni i sposobni da ravnopravno učestvuju u evropskim i međunarodnim debatama.

Rastućim zahtevima procesa pristupanja, koji čine dominantan okvir za modernizaciju našeg društva, prilagodili smo metode i sadržaje političke edukacije.

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Programska celina:

Platforme za razgovor o spoljnoj politici i izazovima bezbednosti

Naša bojazan je da čitavom regionu Zapadnog Balkana – odnosno, Jugoistočne Evrope – preti da postane periferija, oslabljena brojnim bilateralnim sporovima, bez stvarne mogućnosti da utiče na globalna dešavanja. Verujemo kako u kontekstu novih blokovskih podela, kontinuirane ekonomske nesigurnosti i rasta popularnosti populističkih i ekstremnih političkih opcija, potreba za takvim dijalogom koji je stalan i otvoren za drugačija mišljenja nikada nije bila veća.

BFPE zato okuplja političarke, think-tankerke, aktiviste i aktivistkinje, one koji odluke donose, sprovode, tumače i kritikuju; suočava ih sa posledicama nečinjenja; i nastoji sve zajedno izvesti iz “zone komfora” kako bi podstakao debatu koja će voditi ka rešenjima.

Programska celina:

Životna sredina i energetska politika

U cilju očuvanja i razvoјa čitave planete i naјvažniјih vrednosti od kojih zavisi čovečanstvo, moramo se baviti izazovima klimatskih promena, gubitka biodiverziteta i vezom sa održivim razvoјem, te јoš uvek široko rasprostranjenim siromaštvom. Ovim globalnim problemima Srbija se na nivou politika obraća, pre svega, u okviru poglavlja 27 (posvećenog životnoj sredini) i poglavlja 15 (posvećenog energetici) pregovora o pristupanju EU.

Bez održivog korišćenja energiјe i ozbiljnih napora čitavog društva u zaštiti životne sredine čiji smo svi deo i i od koje zavisimo, nemoguće je sačuvati održivu demokratiјu.

To јe razlog zašto BFPE insistira na nastojanjima da se podigne svest i znanje o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe, zelenoj ekonomiјi, obezbeđivanju učešća građana i podsticanju mnogo bolje saradnje svih aktera koјi su uključeni u kreiranje i primenu odgovornije i obuhvatnije energetske politike.

Programska celina:

Zapadni Balkan koji napreduje zajedno

Zajedno sa partnerima, okupljamo donosioce odluka, koje pozivamo na odgovorno ponašanje; predlažemo rešenja za bilateralne sporove na širem prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope; gradimo dobrosusedske odnose; pomažemo da se bolje upozna i razume „druga strana“ i njene potrebe.

Programska celina:

Socijalna inkluzija i lokalni razvoj

Društvene grupe ne moraju nužno biti manjinske da bi bile ugrožene, diskriminisane ili uskraćene u odlučivanju. Svedoci smo okolnosti u kojima pripadnici velikih, pa i većinskih delova društva ne poseduju ravnopravne uslove za donošenje društveno relevantnih odluka, učešće u političkom životu u državi, ali i svojoj opštini. Linije diskriminacije su mnogostruke, te se tako osoba može naći u nepovoljnoj poziciji na osnovu svojih fizičkih ili nacionalnih obeležja, ili mesta prebivališta.

Otvaranje prilika za jednako učešće ovih grupa u političkom procesu i odlučivanju, na tržištu rada, kao i u institucijama obrazovanja na svim nivoima vidimo kao nužan uslov za konsolidaciju demokratije i stvaranje istinski otvorenog društva.

BFPE zato tradicionalno promoviše poboljšanje nejednake početne pozicije u kojoj se nalaze žene, Romi, mladi, kao i stanovnici nerazvijenih sredina.

Close Menu