Programske celine

Pet programskih celina delovanja Fondacije BFPE za odgovorno društvo

BFPE liderski program

Rastućim zahtevima procesa pristupanja EU, koji čine dominantan okvir za modernizaciju našeg društva, prilagodili smo metode i sadržaje političke edukacije.

Platforme za razgovor o spoljnoj politici i izazovima bezbednosti

BFPE okuplja političarke, think-tankerke, aktiviste i aktivistkinje, one koji odluke donose, sprovode, tumače i kritikuju; suočava ih sa posledicama nečinjenja; i nastoji sve zajedno izvesti iz “zone komfora” kako bi podstakao debatu koja će voditi ka rešenjima.

Životna sredina i energetska politika

Podižemo svest i znanje o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, zelenoj ekonomiji.

Zapadni Balkan koji napreduje zajedno

Okupljamo donosioce odluka, predlažemo rešenja za bilateralne sporove na širem prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, gradimo dobrosusedske odnose, pomažemo da se bolje upozna i razume „druga strana“.

Socijalna inkluzija i lokalni razvoj

Brinemo zbog rizika marginalizacije svega što je lokalno, bilo da je reč o prioritetima razvoja, stanja u kome se nalazi demokratija na lokalu te učešća građana u političkim procesima.

Istaknuti programi i aktivnosti

Beogradski bezbednosni forum; Dijalog za budućnost; Balkanski dijalozi; Beogradski dijalozi; Regionalna akademije za demokratiju; Žene Balkana za nove politike; Ženska liderska akademija; Zelena poslanička grupa; Godišnji seminar; Kroz inovacije do poverenja i promene svesti; Regioni…  – samo su neki od formata putem kojih smo protekle dve decenije ostvarivali društveni uticaj.

Balkanski dijalozi

Dijalozi o najvažnijim spoljnopolitičkim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana.

ROMACTED II: “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”

Konsolidacija i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama.

Beogradski bezbednosni forum

Jedna od najprestižnijih konferencija „od Beča do Istanbula“; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva.

Zelena poslanička grupa

Poslanici i poslanice iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Godišnji seminar

Naš najprestižniji i najstariji obrazovni program.

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Jačanje demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Rezultati Fondacije BFPE za odgovorno društvo u 2022. godini

43

Javna događaja

1536

Korisnika i korisnica programa

20

Događaja na lokalu - od Sombora do Pirota

19

Događaja u Beogradu

3

Događaja van Srbije - u Tirani, Parizu i Skoplju
Programska celina:

BFPE liderski program

Potreba za razvojem kapaciteta nosilaca političkih funkcija u Srbiji nikada nije bila veća. Bez obzira na to kada će Srbiјa ući u EU, oni koji je vode moraju da budu spremni i sposobni da ravnopravno učestvuju u evropskim i međunarodnim debatama.

Rastućim zahtevima procesa pristupanja, koji čine dominantan okvir za modernizaciju našeg društva, prilagodili smo metode i sadržaje političke edukacije.

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Programska celina:

Platforme za razgovor o spoljnoj politici i izazovima bezbednosti

Naša bojazan je da čitavom regionu Zapadnog Balkana – odnosno, Jugoistočne Evrope – preti da postane periferija, oslabljena brojnim bilateralnim sporovima, bez stvarne mogućnosti da utiče na globalna dešavanja. Verujemo kako u kontekstu novih blokovskih podela, kontinuirane ekonomske nesigurnosti i rasta popularnosti populističkih i ekstremnih političkih opcija, potreba za takvim dijalogom koji je stalan i otvoren za drugačija mišljenja nikada nije bila veća.

BFPE zato okuplja političarke, think-tankerke, aktiviste i aktivistkinje, one koji odluke donose, sprovode, tumače i kritikuju; suočava ih sa posledicama nečinjenja; i nastoji sve zajedno izvesti iz “zone komfora” kako bi podstakao debatu koja će voditi ka rešenjima.

Programska celina:

Životna sredina i energetska politika

U cilju očuvanja i razvoјa čitave planete i naјvažniјih vrednosti od kojih zavisi čovečanstvo, moramo se baviti izazovima klimatskih promena, gubitka biodiverziteta i vezom sa održivim razvoјem, te јoš uvek široko rasprostranjenim siromaštvom. Ovim globalnim problemima Srbija se na nivou politika obraća, pre svega, u okviru poglavlja 27 (posvećenog životnoj sredini) i poglavlja 15 (posvećenog energetici) pregovora o pristupanju EU.

Bez održivog korišćenja energiјe i ozbiljnih napora čitavog društva u zaštiti životne sredine čiji smo svi deo i i od koje zavisimo, nemoguće je sačuvati održivu demokratiјu.

To јe razlog zašto BFPE insistira na nastojanjima da se podigne svest i znanje o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe, zelenoj ekonomiјi, obezbeđivanju učešća građana i podsticanju mnogo bolje saradnje svih aktera koјi su uključeni u kreiranje i primenu odgovornije i obuhvatnije energetske politike.

Programska celina:

Zapadni Balkan koji napreduje zajedno

Zajedno sa partnerima, okupljamo donosioce odluka, koje pozivamo na odgovorno ponašanje; predlažemo rešenja za bilateralne sporove na širem prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope; gradimo dobrosusedske odnose; pomažemo da se bolje upozna i razume „druga strana“ i njene potrebe.

Programska celina:

Socijalna inkluzija i lokalni razvoj

Društvene grupe ne moraju nužno biti manjinske da bi bile ugrožene, diskriminisane ili uskraćene u odlučivanju. Svedoci smo okolnosti u kojima pripadnici velikih, pa i većinskih delova društva ne poseduju ravnopravne uslove za donošenje društveno relevantnih odluka, učešće u političkom životu u državi, ali i svojoj opštini. Linije diskriminacije su mnogostruke, te se tako osoba može naći u nepovoljnoj poziciji na osnovu svojih fizičkih ili nacionalnih obeležja, ili mesta prebivališta.

Otvaranje prilika za jednako učešće ovih grupa u političkom procesu i odlučivanju, na tržištu rada, kao i u institucijama obrazovanja na svim nivoima vidimo kao nužan uslov za konsolidaciju demokratije i stvaranje istinski otvorenog društva.

BFPE zato tradicionalno promoviše poboljšanje nejednake početne pozicije u kojoj se nalaze žene, Romi, mladi, kao i stanovnici nerazvijenih sredina.