Skip to main content
search

Programske celine

Četiri programske celine delovanja Fondacije BFPE za odgovorno društvo

Političko obrazovanje – izgradnja kapaciteta

Razvijamo kapacitete nove generacije donosioca/teljki odluka i kreatora/ki mišljenja.

Podsticanje društvenog dijaloga

Podstičemo dijalog i okupljamo različite relevantne aktere/akterke.

Ciljevi održivog razvoja

Zagovaramo ciljeve održivog razvoja.

Međunarodna, regionalna i multilateralna saradnja u kontekstu evropskih integracija

Analiziramo trendove bilateralne i multilateralne saradnje.

Istaknuti programi i aktivnosti

Beogradski bezbednosni forum; Dijalog za budućnost; Balkanski dijalozi; Beogradski dijalozi; Regionalna akademije za demokratiju; Žene Balkana za nove politike; Ženska liderska akademija; Zelena poslanička grupa; Godišnji seminar; Kroz inovacije do poverenja i promene svesti; Regioni…  – samo su neki od formata putem kojih smo protekle dve decenije ostvarivali društveni uticaj.

Balkanski dijalozi

Dijalozi o najvažnijim spoljnopolitičkim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana.

ROMACTED II: “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”

Konsolidacija i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama.

Beogradski bezbednosni forum

Jedna od najprestižnijih konferencija „od Beča do Istanbula“; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva.

Zelena poslanička grupa

Poslanici i poslanice iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Godišnji seminar

Naš najprestižniji i najstariji obrazovni program.

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Jačanje demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Rezultati Fondacije BFPE za odgovorno društvo u 2023. godini

16

Aktivnih projekata

39

Javnih događaja

998

Korisnika i korisnica projekta

14

Događaja na lokalu - od Sombora do Pirota

23

Događaja u Beogradu

3

Događaja van Srbije

2

Istraživanja

1

Predlog javne politike

2

Publikacije
Programska celina:

Političko obrazovanje – izgradnja kapaciteta

Razvoj jednog društva je neraskidivo vezan za obrazovanje, kao i izgradnju individualnih kapaciteta. Od svog osnivanja, BFPE je posvećen političkom obrazovanju i izgradnji kapaciteta aktera i akterki koji će biti angažovani na mestima na kojima se kreiraju politike i donose odluke.

Izgradnja demokratske političke kulture, vladavine prava, osnaživanje institucija, razumevanje odgovornosti za učešće u javnom životu i stvaranje poverenja građana i građanki prema političkim akterima i akterkama i institucijama, ravnopravno učešće u donošenju odluka, ali i vođenje dijaloga samo su neke od tema koje BFPE posvećuje pažnju kroz svoje programe.

Okupljanjem predstavnika/ca različitih političkih opcija, kao i predstavnika/ca različitih nivoa odlučivanja, uključujući i predstavnike civilnog društva, privrede, medijskih, obrazovnih i kulturnih institucija stvaraju se nove konstruktivne veze koje olakšavaju transformaciju srpskog društva.

Kroz niz aktivnosti BFPE doprinosi uspostavljanju održivih demokratskih institucija i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, naglašavajući interes različitih relevantnih aktera/akterki i nužnost njihovog aktivnog učešća u donošenju najznačajnijih javnih politika.

Negovanjem mreža koje nastaju tokom realizacije interaktivnih obrazovnih programa BFPE motiviše i podstiče učesnike i učesnice da znanje stečeno tokom tih programa bude pretočeno u realne i konkretne akcije u dnevno političkoj praksi.

Programska celina:

Podsticanje društvenog dijaloga

Rad na dobrom upravljanju i izgradnji lokalne demokratije podrazumeva unapređenje saradnje i izgradnju poverenja između različitih aktera/akterki, neretko na polarizovanim stranama, kroz podsticanje dijaloga, kao i otvaranje novih kanala za dijalog. BFPE kroz niz različitih programa i projekata direktno uključuje političke i druge aktere/ke u dijalog o ključnim demokratskim principima i vrednostima i praksi.

BFPE stvara prilike za jednako učešće različitih grupa u političkim procesima i odlučivanju na svim nivoima, a kako bi se doprinelo stvaranju istinski odgovornog i otvorenog društva. Učenjem kroz dijalog raste i poverenje među zainteresovanim stranama.

Okupljanje različitih relevantnih aktera i akterki i mogućnost podsticanja konstruktivnog dijaloga predstavlja jednu od najznačajnijih karakteristika rada BFPE-a.

Donosioci i donositeljke odluka otvoreni za učešće građana i građanki i teže istinskoj saradnji i razmeni mišljenja i uključivanju različitih aktera i akterki, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, mogu osigurati sistemski pristup u procesu pokretanja promena i angažovanje svih zainteresovanih strana u konstruktivnom dijalogu.

Dobra informisanost i upućenost onih koji donose odluke omogućava postavljanje temelja za razvoj društva.

Programska celina:

Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni plan čijim bi se ostvarivanjem okončalo ekstremno siromaštvo, smanjila nejednakost na globalnom nivou i podstakla zaštita planete do 2030. godine. Usmereni su na razvoj koji zadovoljava postojeće potrebe, bez ugrožavanja budućih generacija, i podrazumeva kako političku i ekonomsku, tako ekološku i kulturološku održivost.

Kroz različite programe BFPE doprinosi boljem informisanju, promeni svesti i uključivanju javnih ličnosti, istraživača, predstavnika privrede ali i građana i građanki u javne debate o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, pravednoj energetskoj tranziciji, zelenoj ekonomiji, obezbeđivanju učešća građana/građanki u borbi protiv klimatskih promena i podsticanju mnogo bolje saradnje svih aktera/akterki koji su uključeni u kreiranje i primenu odgovornije i obuhvatnije politike održivog razvoja.

Takođe, prateći i učestvujući, koliko god je to moguće za predstavnike organizacija civilnog društva, u kreiranju javnih politika BFPE i sam utiče na osmišljavanje, kreiranje i sprovođenje različitih javnih politika.

Značaj osvajanja novih znanja i osvešćivanje donosilaca odluka, njihova spremnost da se posvete radu na ovim problemima, kao i omogućavanje da lokalna zajednica uzme aktivno učešće i postane partner u ovim procesima doprinosi stvaranju sinergija i održivog decentralizovanog i demokratskog razvoju.

„Da niko ne bude izostavljen“ je ideja vodilja i kada govorimo o izgradnji održivog društva, a samim tim i održive demokratije.

Programska celina:

Međunarodna, regionalna i multilateralna saradnja u kontekstu evropskih integracija

Više od dve decenije okupljamo one koji donose odluke, one koji te iste odluke sprovode, tumače i kritikuju, podstičući njihovo odgovorno postupanje, u kontekstu podrške našoj zemlji i celom regionu na putu ka članstvu u EU.

Kreiranjem različitih platformi za dijalog i saradnju ključnih aktera u Evropi i regionu omogućavamo prostor za razmenu mišljenja, predlažemo rešenja, podstičemo dobrosusedske odnose, omogućavamo bolje upoznavanje i razumevanje različitih strana, kao i njihovih potreba.

Podržavanjem različitih inicijativa i formata podstičemo uspostavljanje poverenja kroz intenzivan dijalog svih relevantnih aktera u regionu, stavljajući akcenat na regionalnu saradnju kao neophodan preduslov za održivi razvoj i demokratiju.

Takođe, analizom politika, trendova i uticaja doprinosimo razumevanju međunarodnih i regionalnih odnosa, sa posebnim osvrtom na geopolitičke aktere koji su aktivni na prostoru Zapadnog Balkana.

Close Menu