Skip to main content
search

Beogradski dijalozi

Jelena Volic Beogradski Dijalozi

Opis programa

Donosioci odluka u Srbiji moraju biti otvoreni za tuđa iskustva, znanja i veštine; spremni da sarađuju, da znaju da pitaju za savet, ali i da budu sposobni da na kraju donose odluke u skladu sa visokim standardima EU i interesima svojih građana.

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeU fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

„Beogradski dijalozi“ imaju za cilj  da se kroz kvalitetnu i otvorenu razmenu znanja i iskustava  između donosilaca odluka i stručnjaka iz Srbije, Nemačke i drugih zemalja članica EU, osnaži Srbija na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj projekat pospešuje otvorenost i saradnju u procesu pregovora i pristupanja Srbije EU koje su značajne kako za političku i poslovnu elitu, tako i za javnost u Srbiji.

Pristupni pregovori i proces pristupanja Srbije u EU je jednako važan kao i njeno buduće članstvo. Proces pristupanja znači izgradnju države, i to države po veoma jasnim i strogim kriterijumima. Srbiju čekaju mnogobrojne reforme i ona će se prolazeći kroz njih stabilizovati i harmonizovaće svoju strukturu sa zemljama članicama Evropske unije. Kako je proces pristupanja u suštini proces izgradnje državnog sistema po veoma strogim kriterijumima, Srbiji je neophodan dijalog, odnosno razmena iskustava. Donosiocima odluka u Srbiji, koji zemlju moraju da na najbolji i najbezbolniji način provedu kroz brojne reforme je neophodna podrška u obliku prenosa znanja i iskustava.

Prvi „Beogradski dijalozi“ održani su u Skupštini grada Beograda u februaru 2015. Foto: Aleksandar Anđić/BFPE

Odlučujuća u ovom dugotrajnom procesu će biti kompetentnost donosilaca odluka za koncipiranje reformi kao i koordinacija svih donosilaca odluka pri sprovođenju i evaluaciji reformi.

Sposobnost donosilaca odluka da komuniciraju sa javnošću, neophodnost reformi, njihova struktura i njihovo sprovođenje, osnov je političke volje većine za sprovođenje onih promena čije će efekte, kako pozitivne, tako i negativne, pre svega snositi građani Srbije. Ozbiljan, kontinuirani dijalog s predstavnicima različitih sektora društva, a pre svega sa stručnom javnošću je najbolji način da se oformi jedna zajednica kreatora politika koji ce razmatrati različite scenarije, ocenjivati koji je najprimereniji i, uz odgovarajuća obrazloženja, predlagati ih donosiocima odluka ali i kreatorima javnog mnjenja.

Donosioci odluka u Srbiji moraju biti otvoreni za tuđa iskustva, za još neusvojena znanja i veštine, moraju biti spremni da sarađuju sa ekspertima iz Evropske Unije, da znaju da pitaju za savet, ali i da budu sposobni da na kraju donose odluke u skladu sa visokim standardima EU i u skladu sa interesima svojih građana.

Beogradski dijalozi su prostor i platforma upravo za ovakvu razmenu iskustava. To je jedna ideja koja ima namere da promeni uobičajenu „konferencijsku komunikaciju“ srpske i inostranih političkih elita i donosilaca odluka. Beogradski dijalozi počinju od ideje zajedništva: MI smo Evropa – Srbija je deo Evrope i njeno buduće članstvo u EU je završnica procesa koji će stabilisati i reorganizovati srpsku državu i društvo. Beogradski dijalozi nemaju namere da istaknu srpske razlike i specifičnosti, već da u SARADNJI sa svojim skorašnjim susedima, ali i najrazvijenijim zemljama EU, sa budućim kolegama u Evropskom parlamentu, porazgovaraju o problemima i poteškoćama, da se raspitaju o inteligentnim rešenjima, kao i da predstave svoje uspehe koji bi onda nekim drugim susedima mogli da koriste kao uzor, ili inspiracija.

Ovaj projekt se pre svega tiče političkih elita Srbije i predviđa temeljnu podršku njima pri svakoj etapi pristupnih pregovora i pristupnog procesa. Istovremeno, za javnost Srbije, to je i anticipacija evropskog zajedništva, dobrosusedstva, kolegijalnosti, solidarnosti i prijateljstva.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu