Skip to main content
search

Naredno izdanje Beogradskih dijaloga posvećeno izazovima bezbednosti regiona

Naredno izdanje Beogradskih dijaloga posvećeno izazovima bezbednosti regiona

November 22, 2017 09:00 am | November 22, 2017 02:00 pm


Belgrade, Serbia

*Samo po pozivu*

U sredu, 22. novembra organizujemo okrugli sto pod nazivom „Srbija u geopolitičkom grču“.

Nakon četiri uspešno organizovane konferencije u prethodne dve godine, Beogradski dijalozi ulaze u svoju novu fazu. Dosadašnji skupovi pokazali su svu važnost produbljenih debata koje su za temu imale promišljanje položaja Srbije u regionu, ali i položaju regiona unutar evropskog kontinenta, a sve sa ciljem brže integracije prostora jugoistočne Evrope u Evropsku uniju.

Stoga u saradnji sa partnerima organizujemo okrugli sto koji će okupiti predstavnike najznačajnijih državnih institucija, akademske zajednice i civilnog društva sa ciljem uspostavljanja suštinskog dijaloga o temama koje smatramo najznačajnijim za budućnost kako Srbije, tako i celokupnog regiona.

Zaključci sa ovog okruglog stola će biti predstavljeni u Berlinu na šestim Beogradskim dijalozima koje planiramo da organizujemo krajem februara 2018. godine.

Inicijativa Beogradski dijalozi realizuje se u partnerstvu sa Balkanskim fondom za demokratiju (projektom Nemačkog Maršalovog fonda SAD), Vilfrid Martens centrom za evropske studije i Forumom Srbija Nemačka.

Close Menu