Skip to main content
search

Politika privatnosti

Za učešće u određenim aktivnostima od vas mogu biti traženi lični podaci. Fondacija BFPE za odgovorno društvo se obavezuje na čuvanje vaših podataka prikupljenih onlajn i svrha ove politike privatnosti je da se objasni na koji način se vaši podaci čuvaju i koriste.

bfpe.org veb sajt sadrži linkove na spoljne veb stranice. Ova politika privatnosti se ne odnosi na spoljne veb sajtove koje Fondacija BFPE za odgovorno društvo ne poseduje.

Prikupljanje podataka

Lični podaci koji se traže od korisnika ovog veb sajta za učešće u određenim aktivnostima (kao što je, na primer, slanje e-mail poruke) su obično ograničeni na ime i e-mail adresu korisnika.

Kako bi smo ispunili vaše zahteve za određenim uslugama, od vas možemo tražiti detaljnije lične podatke, kao što su puno ime, ime organizacije u kojoj radite (koju predstavljate), adresa, broj telefona i e-mail adresa.

Upotreba podataka

Lični podaci prikupljeni na bfpe.org veb sajtu koriste se interno, isključivo u vezi sa uslugama za koje ste se prijavili. Fondacija BFPE za odgovorno društvo ne iznajmljuje, prodaje ili prosleđuje vaše lične podatke trećim licima osim uz vašu dozvolu, i to samo da bi se omogućile usluge koje ste tražili.

U slučajevima kada to zakon nalaže, vaši lični podaci mogu biti otkriveni kako bi se ispitale ili sprečile nelegalne aktivnosti; ili nedozvoljeno ponašanje (na ovom veb sajtu) koje bi predstavljalo teško kršenje Uslova korišćenja.

Izmene ove politike privatnosti

Ova politika privatnosti može biti izmenjena, o čemu će svi korisnici bfpe.org biti blagovremeno obavešteni.

Close Menu