Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo je uz podršku Centra za međunarodna privatna partnerstva (CIPE) je realizovala niz aktivnosti sa ciljem preispitivanja uticaja stranih direktnih investicija na lokalnu biznis zajednicu u Srbiji.

Podaci prikupljeni tokom lokalnih debata održanih u četiri grada – Zrenjaninu, Čačku, Pirotu i Šapcu, poslužili su kao osnova za izradu preporuka. Ove debate su organizovane kao jednodnevni događaji kako bi se omogućilo učešće relevantnih aktera, uključujući predstavnike poslovnih udruženja, privrednih komora, lokalnih zajednica, lokalnih samouprava, domaćih i stranih kompanija.

Istraživanje je posebno fokusirano na analizu uticaja stranih direktnih investicija na lokalnu poslovnu zajednicu u Srbiji. Cilj je bio mapirati potrebe i izazove, istražujući uticaj na šire ekonomske aspekte, ali i na specifične subjekte, uključujući mala i srednja preduzeća, kao i velike privredne sisteme.

Kao rezultat navedenih  aktivnosti, Fondacija BFPE za odgovorno društvo formulisala je publikaciju pod nazivom „Strane direktne investicije – šansa ili izazov za lokalnu poslovnu zajednicu“. Preporuke je formulisao programski tim Fondacije BFPE za odgovorno društvo i nalazi predstavljaju stavove autora, a ne odražavaju stavove pojedinačnih učesnika i CIPE.

Publikacija je dostupna OVDE.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu