Skip to main content
search

Održivi razvoj u najboljem izdanju

Cirkularna ekonomija predstavlja nov pristup koji integriše ekonomiju i sistem upravljanja otpadom. Trenutni ekonomski model većine (ako ne i svih) država i kompanija podrazumeva korišćenje resursa naše planete kako bi se proizvelo što više proizvoda od kojih će najveći deo, nažalost, završiti kao otpad. U slučaju Srbije – otpad na deponiji. Ovakav koncept korišćenja i upotrebe resursa se u teoriji naziva linearnim. Malo je reći da je ovo neodrživo kako sa aspekta životne sredine, tako i sve manje ekonomski isplativo.

Cirkularna ekonomija može biti odgovor na narastajuće potrebe čovečanstva uz poštovanje granica koje naša planeta poseduje. Održivi razvoj u najboljem izdanju. Koncept je zamišljen tako da vodi obnovi ekosistema, uz veliki broj inovacija i sa značajnim uticajem na navike društva u celini.

Glavna odlika cirkularne ekonomije je da vodi konceptu „nula odsto otpada” (zero waste) i da najveće promene nastaju u dizajnu proizvoda i pakovanja.

Među potrošačima postoji trend povećane brige o proizvodima koji se konzumiraju, a sve veći broj zahteva proizvode koji su bezbedni i prijateljski po životnu sredinu, kako u svetu, tako i kod nas. Oni koji se na vreme okrenu konceptu koji pruža takve proizvode su oni koji imaju budućnost i koji mogu da očekuju samo rast.

Srbiji je potrebno unapređenje trenutnog stanja privrede. Istovremeno, suočava sa ogromnim izazovima u sektoru zaštite životne sredine, uglavnom u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Poboljšanje stanja u obe oblasti zahteva bližu saradnju i koordinaciju različitih nivoa donosilaca odluka (nacionalni, pokrajinski i lokalni), kao i sinergije sa drugim politikama: politikom zaštite životne sredine, ekonomskom i finansijskom politikom… Uvođenjem koncepta cirkularne ekonomije, u kojoj se ekonomija i životna sredina međusobno podržavaju, a koji postaje sve važniji u EU, ne samo da bi se transformisala privreda Srbije već bi predstavljao i pozitivan korak u procesu pregovora Srbije za članstvo u EU.

Ovo se posebno odnosi na pregovaračko poglavlje 27 i izazove sa kojima se Srbija suočava u sektoru upravljanja otpadom (najznačajnija pitanja su svakako otpad i reciklaža, koji predstavljaju samo deo koncepta cirkularne ekonomije), a posebno imajući u vidu sve značajniji iskorak Evropske komisije u politici zaštite životne sredine – prelazak sa koncepta upravljanja otpadom u koncept cirkularne ekonomije.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu