Skip to main content
pretraga

Prva neformalna Zelena poslanička grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije formirana je 2009. godine kao prva neformalna grupa poslanika okupljenih oko jedne teme/politike. Osnovni cilj formiranja ovakve grupe bio je, i i dalje jeste, ukazati na značaj pitanja zaštite životne sredine u procesu evropskih integracija.

U osnivanju grupe i pomoći u radu pomogle su organizacije civilnog društva, Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost, prepoznajući važnost neformalnih tematskih koalicija. Stalnim radom sa poslanicima ove neformalne grupe, organizacije su na inicijativu samih poslanika preuzele ulogu Sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe.

Osnovni cilj rada sa narodnim poslanicima i poslanicama zaiteresovanim za temu zaštite životne sredine je podrška u kreiranju zelenih politika, ali i podsticaj da održivi razvoj i pitanja životne sredine budu prioritet, ali istovremeno i deo ekonomskih i socijalna politika.

Sekretarijat je uspostavio saradnju sa GIZ „IMPACT – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama” projektom u Srbiji. Imajući u vidu dosadašnje aktivnosti ovog GIZ projekta, koji se bavi „uvođenjem sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama u Srbiji koji je ekološki održiv, socijalno balansiran i finsijski efikasan, a sve u kontekstu cirkularne ekonmije”, saradnja je uspostavljena u cilju unapređenja znanja narodnih poslanika o cirkularnoj ekonomiji, ali i kako bi se unapredio dijalog između predstavnika zakonodavne i izvršne grane, stručnjaka, predstavnika lokalnih samouprava, kao i zainteresovanih strana kako bi zajedno razgovarali o zahtevima naprednog upravljanja otpadom zahtevi i prihvatanja principa cirkularne ekonomije.

Aktivnosti sa poslanicima imaju za cilj da ojačaju njihovo znanje o cirkularnoj ekonomiji, kao i da usprostave dijalog između donosioca odluka na visokom nivou, s jedne strane, i stručnjaka s druge, o relevantnim politikama i zakonodavnom okvira. Takođe, fokus će biti na mogućnostima razvoja cirkularne ekonomomije, održivom upravljanje resursima, povećanju ponovne upotrebe i reciklaže, novim mogućnostima zelenih poslova, mogućnostima ugroženenih grupa za ostvarivanje prihoda, itd.

Close Menu