• Sonja Licht

  Predsednica

 • Marko Savković

  Izvršni direktor

 • Aleksandra Ćurčić

  Šefica računovodstva

 • Nebojša Miljanović

  Koordinator logistike

 • Slađana Dugonjić del Castillo

  Finansijska konsultantkinja

 • Svetlana Stefanović

  Programska koordinatorka

 • Ivanka Mihailović

  Programska koordinatorka

 • Stefan Vladisavljev

  Programski koordinator

 • Lidija Radulović

  Programska koordinatorka

 • Ivana Savić Jovanović

  Programska koordinatorka

 • Luka Milovanović

  Programski asistent

 • Radomir Aleksić

  Programski asistent

Sonja Licht

Predsednica

Sonja Liht je predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Sonja je predsednica upravnog odbora Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju i članica savetodavnog odbora ženevskog Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF); ženevskog Centra za bezbednosnu politiku (GCSP); kao i Evropskog saveta za spoljne poslove (ECFR). Članica je i izvršnog odbora Džeferson (Jefferson) instituta kako u Beogradu tako i Vašingtonu, te programa za Rome Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Predsedavala je upravnim odborom AD „Politika“ i bila članica izvršnog odbora ženskog fonda „Rekonstrukcija“. Bila je i članica saveta Evropske fondacije za kulturu.

Od 1991. do 2003. godine bila je prva izvršna direktorka, a zatim i predsednica Fonda za otvoreno društvo (Soroš fondacije) u Jugoslaviji (kasnije Srbiji). Između 1991. i 1995. Sonja je bila ko-predsedavajuća Helsinške skupštine građana (Helsinki Citizen’s Assembly), široke koalicije brojnih udruženja iz Evrope i Severne Amerike. Bila je deo disidentskog pokreta u bivšoj Jugoslaviji od kasnih 60-ih, da bi od sredine 80-ih učestvovala u osnivanju više organizacija civilnog društva i naročito, ženskih organizacija.

Tokom 2007. godine Sonja je imenovana za predsednicu novoosnovanog Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova, kao i članicu Saveta za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Sonja Liht je nositeljka brojnih međunarodnih priznanja. U 2008. godini dobila je Zvezdu italijanske solidarnosti i francusku Legiju časti. Nedeljnik Vreme izabrao ju je za ličnost 2007. godine.

Tokom 2015. godine provela je četiri meseca u Robert Boš fondaciji u Berlinu kao učesnica programa Rihard fon Vajcaker.

Marko Savković

Izvršni direktor

Marko Savković je izvršni direktor BFPE, gde je ujedno zadužen za programsku koordinaciju Beogradskog bezbednosnog foruma; dok je prethodno (2013-2015.) bio zadužen za programsku i izvršnu koordinaciju Regionalne akademije za demokratiju.

Tokom sedam godina rada u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku (2006.-2013.) istraživao je civilno-vojne odnose, procese reforme sistema odbrane i tokove evroatlantskih integracija Srbije. Karijeru u civilnom sektoru započeo je u CeSID-u, 2003. godine.

Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, pišući o fenomenu privatizacije izgradnje mira. U više navrata, od 2011. do 2014. bio je gost-predavač Centra za bezbednosnu saradnju RACVIAC.

Jedan je od urednika prvog „Rečnika evropske bezbednosti“ objavljenog na BHS jezicima. Deo je tima koji je realizovao prva istraživanja civilnih kapaciteta Srbije za učešće u mirovnim operacijama. Njegovi radovi su objavljivani su u više časopisa i magazina: Journal of Regional Security, Analytical, Vojno delo, European VoicePescanik.net i mnogim drugim. Redovno piše za Novi magazin i portal European Western Balkans.

Član je programskog saveta Nacionalne akademije za javnu upravu; Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji; radnih grupa posvećenih poglavljima 31 i 35 pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Nacionalnog konventa. Alumnista je programa Beogradske otvorene škole i Bucerijus škole za globalno upravljanje fondacije Die Zeit. 

Aleksandra Ćurčić

Šefica računovodstva

Aleksandra Čurčić , šef računovodstva radi u Beogradskom fondu za političku izuzetnost od njegovog osnivanja.

Poseduje iskustvo stečeno na poslovima materijalno – finansijskog upravljanja u državnim institutima i nevladinim organizacijama u poslednjih 34 godine.

U Beogradskom fondu za političku izuzetnost je zadužena da organizuje, koordinira i kontroliše finansijsko – računovodstvene poslove, vrši pripremu i izradu zvaničnih finansijskih izveštaja u skladu sa domaćim zakonom, prati, primenjuje i nadgleda izvršenje zakonske regulative.

Nebojša Miljanović

Koordinator logistike

U BFPE od osnivanja, Nebojša Miljanović već 25 godina radi na najrazličitijim poslovima logistike.

Uključen je u sve aspekte rada BFPE, pružajući podršku programskom i finansijskom odeljenju.

Prethodno, Nebojša je radio za Fond za otvoreno društvo (Soros fondaciju) u Jugoslaviji (a zatim Srbiji); JAT-u i vojnom institutu „Moma Stanojlović“ u Batajnici.

Nebojša je ekonomista po obrazovanju.

Slađana Dugonjić del Castillo

Finansijska konsultantkinja

Slađana Dugonjić Del Castillo finansijska je konsultantkinja BFPE od 2006. godine.

Zadužena je za finansijsko upravljanje u organizaciji, kao i postupke nabavki. Deo je projektnog tima kod svih aktivnosti BFPE, sa konkretnim zaduženjima u pripremi, implementaciji i izveštavanju (o projektima).

Slađana radi u civilnom sektoru već 20 godina, najpre kao finansijska asistentkinja (‘Film Publik Art’ i ‘Cordaid’, 1995-2000), te menadžerka (INGO ‘Cordaid’, 2000 – 2003), a zatim i kao regionalna menadžerka programa za Balkan (‘Pax Christi Nederland’, od 2003. do 2006.) i najzad kao finansijska i pravna konsultantkinja na nizu projekata od 2006.

Radila je na projektima koje su finansirali najrazličitiji donatori (USAID, EU, UN, OSCE, GIZ, OSI, SIDA,BTD, Olof Palme International Center, EFB, Visegrad Fund, Charles Stewart Mott Foundation, Rockefeller Brother Fund, Foundation Robert Bosch, CARITAS, Serbian Ministries, Embassies in Serbia, etc.).

Slađana je pravnica i master organizacionih nauka (2017.) Teza, odbranjena na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu nosi naslov „Projektno finansiranje civilnog društva u funkciji ekonomskog razvoja“.

Svetlana Stefanović

Programska koordinatorka

Svetlana Stefanović radi kao koordinatorka programa u Beogradskom fondu za političkuizuzetnost i odgovorna je za konceptualizaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti.

Ima više od petnaest godina profesionalnog iskustva u upravljanju dugoročnim i složenim projektima projektima, kao i upravljanju velikim događajima -forumima, konferencijama, debatama i sl. Ima dugogodišnje iskustvo vođenja tima, držanju treninga, pripremi i evaluaciji različitih programa. Ekspertkinja je za uspostavljanje i razvoj mentorskih programa i ima višegodišnje iskustvo u mentorskom radu i podizanju kapaciteta mladih, sa posebnim fokusom na mlade žene. Autorka je Vodiča za mentorstvo.

Jedna je od prvobitnih članica tima koji je započeo realizaciju Beogradskog bezbednosnog foruma (BBF) 2011. godine, i do 2021. godine je bila izvršna direktorka odgovorna za celokupnu organizaciju i realizaciju BSF-a i vodila je tim od četrnaest ljudi.

Od 2003. do 2018. godine, bila je volonterka i aktivistkinja na različitim projektima Evropskog pokreta u Srbiji, potom šefica kancelarije i menadžerka projekata.

Članica je i izvršna sekretarka Ženske vlade od osnivanja 2007. godine. Članica je Programskog odbora Akademije ženskog liderstva.

U februaru 2019. godine imenovana je za članicu Izvršnog odbora udruženja Fulbrajt i prijatelji. Članica je Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.

Učestvovala je u Međunarodnom programu poseta lidera/liderki na programu „Žene liderke: unapređivanje žena, unapređivanja humanosti“ u SAD i deo je alumni mreže, takođe alumnistkinja je Škole političkih studija BFPE i Saveta Evrope.

Diplomirala je međunarodne poslove na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Sfere interesovanja su joj međunarodni odnosi, ljudska bezbednost, ženska prava, rodna ravnopravnost, mentorstvo i neformalno obrazovanje. Na ove teme piše i objavljuje članke. Govori engleski jezik.

Ivanka Mihailović

Programska koordinatorka

Ivanka Mihailović radi kao programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, gde je zadužena za sprovođenje i praćenje programa političkog obrazovanja.

 

Svoj angažman u Beogradskom fondu za političku izuzetnost započela je kao volonterka u februaru 2016. godine, gde je bila uključena u rad različitih projekata BFPE. Nakon toga, radila je kao asistentkinja na projektima koji su se ticali političke edukacije, rodne ravnopravnosti i većeg uključivanja građana u procese odlučivanja, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Takođe, Ivanka je od 2016. godine članica organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma.

 

Ivanka je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Stefan Vladisavljev

Programski koordinator

Stefan Vladisavljev je programski koordinator od decembra 2019. Pre toga, dve godine bio je na poziciji programskog asistenta Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Uključen je u različite projekte BFPE-a.

Stefan je deo organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma. Kao programski koordinator, zadužen je za komunikaciju sa govornicima i moderatorima Beogradskog bezbednosnog foruma. Kao član programskog tima, Stefan je angažovan na planiranju programa, odabiru govornika i analitičkom pisanju.

Tokom svog angažovanja u BFPE-u, do sada, najviše je uključen u projektie koji se bave temama međunarodnih odnosa, spoljne politike i međunarodne bezbednosti, uticaja spoljnih aktera, sa posebnim fokusom na saradnju između država Zapadnog Balkana i Kine. Napisao je i objavio nekoliko radova koji su se bavili tim temama. Stefan je angažovan i aktivno učestvuje u implementaciji nekoliko različitih projekata BFPE-a.

Stefan je diplomu master studija stekao na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodne bezbednostu.

Lidija Radulović

Programska koordinatorka

Lidija Radulović je programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zadužena je za razvoj i implementaciju različitih programa, sa posebnim fokusom na oblasti zaštite životne sredine, održivo korišćenje energije i klimatskih promena. Svoj angažman u BFPE-u je započela kao volonterka u januaru 2017.godine.

 

Projektno iskustvo je stekla kroz višegodišnji rad u civilnom sektoru.  Istakla bi angažman u oblasti ženskih prava i rodne radvopravnosti, kroz različite projekte, kao i učešće u radu pravnog tima Autonomnog ženskog centra od 2013. godine.

Učestvovala je na različitim programima na temu zelenih politika od kojih bi izdvojila učešće na programu “Klimatske politike 2050” u Nemačkoj, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, kao i kurs na temu zelenih poslova u sektoru otpada u trening centru Međunarodne organizacije rada u Torinu u toku 2018. godine.

 

Deo je koordinacionog tima Sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe i mehanizma Zelena stolica u okviru saradnje sa Narodnom skupstinom Republike Srbije, kao i koordinatorka Radne grupe 15 Energetika Nacionalnog konventa o EU.

Ivana Savić Jovanović

Programska koordinatorka

Ivana Savić Jovanović radi kao programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, gde je zadužena za sprovođenje i praćenje programa koji se bave razvojem lokala kao i osnaživanjem pripadnika Romske populacije.

 

Svoj angažman u Beogradskom fondu za političku izuzetnost započela je kao volonterka i programska asistentkinja 2011. godine, gde je bila uključena u rad različitih projekata BFPE. Radila je kao asistentkinja na projektima koji su se bavili rodnom ravnopravnošću i regionalnom saradnjom. Od 2013. godine svoj profesionalni razvoj nastavila je u internacionalnim kompanijama, najpre kao marketing menadžerka a kasnije i kao PR menadžerka.  U 2019-oj godini vraća se u BFPE, sada kao koordinatorka programa koji se bave lokalnim razvojem i osnaživanjem Roma. Glavno polje interesovanja su joj podrška i osnaživanje ugroženih i ranjivih grupa.

Ivana je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Luka Milovanović

Programski asistent

Luka Milovanović je programski asistent u Fondaciji BFPE za odgovorno društvo od maja 2020. godine i uključen je u sprovođenje različitih programa, pre svega u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine. Pored toga, član je organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma od 2021. godine.

Svoj angažman u BFPE-u započeo je kao stažista u septembru 2019. godine. Za vreme stažiranja bio je uključen u realizaciju mnogobrojnih projekata, uključujući i volontiranje na Beogradskom bezbednosnom forumu. U periodu od 2018. do 2020. godine bio je član Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji.

Luka je 2020. godine diplomirao međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nagrađen je od strane Ministarstva za evropske integracije na konkursu za najbolje studentske radove na temu Evropske unije.

Radomir Aleksić

Programski asistent

Radomir Aleksić priključio se Fondaciji BFPE za odgovorno društvo u junu 2020. godine kao stažista, a u januaru 2021. godine postaje programski asistent.

Kao programski asistent, uključen je u sprovođenje nekoliko različitih programa (liderski programi BFPE, manjinska prava, razvoj i decentralizacija), a pruža i logističku podršku u organizovanju raznih seminara, konferencija i drugih događaja koje organizuje Fondacija BFPE.

Deo je organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma, gde je u okviru programskog tima zadužen za komunikaciju sa panelistima i moderatorima.

Radomir je diplomirao međunarodnu politiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u avgustu 2020. godine. Iako različitih interesovanja, najviše ga interesuje regionalna saradnja.

Upravni Odbor BFPE

Predsednik upravnog odbora
Saša Mirković
Saradnik u nastavi, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum

Bojan Predojević
Direktor, Profine Beograd

 

Vigor Majić

Bivši direktor istraživačke stanice Petnica

 

Dr Vladimir Đurđević
Redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Maja Piščević
Naučna savetnica, Atlantski savet, SAD

Dr Marijana Pajvančić
Profesor (u penziji), Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Radmila Nakarada
Profesor (u penziji), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu