• Sonja Licht

  Predsednica

 • Svetlana Stefanović

  Izvršna direktorka

 • Aleksandra Ćurčić

  Šefica računovodstva

 • Nebojša Miljanović

  Koordinator logistike

 • Slađana Dugonjić del Castillo

  Finansijska konsultantkinja

 • Sandra Marković

  Finansijsko-administrativna asistentkinja

 • Ivanka Mihailović

  Programska koordinatorka

 • Stefan Vladisavljev

  Programski koordinator

 • Lidija Radulović

  Programska koordinatorka

 • Ivana Savić Jovanović

  Programska koordinatorka

 • Luka Milovanović

  Programski asistent

 • Radomir Aleksić

  Programski asistent

Sonja Licht

Predsednica

Sonja Liht je predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Sonja je predsednica upravnog odbora Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju i članica savetodavnog odbora ženevskog Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF); ženevskog Centra za bezbednosnu politiku (GCSP); kao i Evropskog saveta za spoljne poslove (ECFR). Članica je i izvršnog odbora Džeferson (Jefferson) instituta kako u Beogradu tako i Vašingtonu, te programa za Rome Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Predsedavala je upravnim odborom AD „Politika“ i bila članica izvršnog odbora ženskog fonda „Rekonstrukcija“. Bila je i članica saveta Evropske fondacije za kulturu.

Od 1991. do 2003. godine bila je prva izvršna direktorka, a zatim i predsednica Fonda za otvoreno društvo (Soroš fondacije) u Jugoslaviji (kasnije Srbiji). Između 1991. i 1995. Sonja je bila ko-predsedavajuća Helsinške skupštine građana (Helsinki Citizen’s Assembly), široke koalicije brojnih udruženja iz Evrope i Severne Amerike. Bila je deo disidentskog pokreta u bivšoj Jugoslaviji od kasnih 60-ih, da bi od sredine 80-ih učestvovala u osnivanju više organizacija civilnog društva i naročito, ženskih organizacija.

Tokom 2007. godine Sonja je imenovana za predsednicu novoosnovanog Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova, kao i članicu Saveta za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Sonja Liht je nositeljka brojnih međunarodnih priznanja. U 2008. godini dobila je Zvezdu italijanske solidarnosti i francusku Legiju časti. Nedeljnik Vreme izabrao ju je za ličnost 2007. godine.

Tokom 2015. godine provela je četiri meseca u Robert Boš fondaciji u Berlinu kao učesnica programa Rihard fon Vajcaker.

Svetlana Stefanović

Izvršna direktorka

[email protected]

Svetlana Stefanović je izvršna direktorka Fondacije BFPE za odgovorno društvo. Odgovorna je za razvoj Fondacije i njenih zaposlenih, kao i za oblikovanje i realizaciju strategije razvoja Fondacije.

U Fondaciji BFPE za odgovorno društvo od 2019. do 2022. godine radila je kao koordinatorka programa i bila odgovorna za konceptualizaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti.

Takođe, od 2021. godine je kontakt tačka za drugu fazu ROMACTED programa.

Ima više od petnaest godina profesionalnog iskustva u upravljanju dugoročnim i složenim projektima projektima, kao i upravljanju velikim događajima – forumima, konferencijama, debatama i sl. Ima dugogodišnje iskustvo vođenja tima, držanju treninga, pripremi i evaluaciji različitih programa. Ekspertkinja je za uspostavljanje i razvoj mentorskih programa i ima višegodišnje iskustvo u mentorskom radu i podizanju kapaciteta mladih, sa posebnim fokusom na mlade žene. Autorka je Vodiča za mentorstvo.

Jedna je od prvobitnih članica tima koji je započeo realizaciju Beogradskog bezbednosnog foruma (BBF) 2011. godine, i do 2021. godine je bila izvršna direktorka odgovorna za celokupnu organizaciju i realizaciju BSF-a i vodila je tim od četrnaest ljudi.

Od 2003. do 2018. godine, bila je volonterka i aktivistkinja na različitim projektima Evropskog pokreta u Srbiji, potom šefica kancelarije i menadžerka projekata.

Članica je i izvršna sekretarka Ženske vlade od osnivanja 2007. godine. Članica je Programskog odbora Akademije ženskog liderstva.

U februaru 2019. godine imenovana je za članicu Izvršnog odbora udruženja Fulbrajt i prijatelji. Članica je Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.

Učestvovala je u Međunarodnom programu poseta lidera/liderki na programu „Žene liderke: unapređivanje žena, unapređivanja humanosti“ u SAD i deo je alumni mreže, takođe alumnistkinja je Škole političkih studija BFPE i Saveta Evrope, kao i MASHAV programa.

Diplomirala je međunarodne poslove na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Sfere interesovanja su joj međunarodni odnosi, ljudska bezbednost, ženska prava, rodna ravnopravnost, mentorstvo i neformalno obrazovanje. Na ove teme piše i objavljuje članke. Govori engleski jezik.

Aleksandra Ćurčić

Šefica računovodstva

Aleksandra Čurčić , šef računovodstva radi u Beogradskom fondu za političku izuzetnost od njegovog osnivanja.

Poseduje iskustvo stečeno na poslovima materijalno – finansijskog upravljanja u državnim institutima i nevladinim organizacijama u poslednjih 34 godine.

U Beogradskom fondu za političku izuzetnost je zadužena da organizuje, koordinira i kontroliše finansijsko – računovodstvene poslove, vrši pripremu i izradu zvaničnih finansijskih izveštaja u skladu sa domaćim zakonom, prati, primenjuje i nadgleda izvršenje zakonske regulative.

Nebojša Miljanović

Koordinator logistike

U BFPE od osnivanja, Nebojša Miljanović već 25 godina radi na najrazličitijim poslovima logistike.

Uključen je u sve aspekte rada BFPE, pružajući podršku programskom i finansijskom odeljenju.

Prethodno, Nebojša je radio za Fond za otvoreno društvo (Soros fondaciju) u Jugoslaviji (a zatim Srbiji); JAT-u i vojnom institutu „Moma Stanojlović“ u Batajnici.

Nebojša je ekonomista po obrazovanju.

Slađana Dugonjić del Castillo

Finansijska konsultantkinja

Slađana Dugonjić Del Castillo finansijska je konsultantkinja BFPE od 2006. godine.

Zadužena je za finansijsko upravljanje u organizaciji, kao i postupke nabavki. Deo je projektnog tima kod svih aktivnosti BFPE, sa konkretnim zaduženjima u pripremi, implementaciji i izveštavanju (o projektima).

Slađana radi u civilnom sektoru već 20 godina, najpre kao finansijska asistentkinja (‘Film Publik Art’ i ‘Cordaid’, 1995-2000), te menadžerka (INGO ‘Cordaid’, 2000 – 2003), a zatim i kao regionalna menadžerka programa za Balkan (‘Pax Christi Nederland’, od 2003. do 2006.) i najzad kao finansijska i pravna konsultantkinja na nizu projekata od 2006.

Radila je na projektima koje su finansirali najrazličitiji donatori (USAID, EU, UN, OSCE, GIZ, OSI, SIDA,BTD, Olof Palme International Center, EFB, Visegrad Fund, Charles Stewart Mott Foundation, Rockefeller Brother Fund, Foundation Robert Bosch, CARITAS, Serbian Ministries, Embassies in Serbia, etc.).

Slađana je pravnica i master organizacionih nauka (2017.) Teza, odbranjena na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu nosi naslov „Projektno finansiranje civilnog društva u funkciji ekonomskog razvoja“.

Sandra Marković

Finansijsko-administrativna asistentkinja

Sandra Marković je finansijsko-administrativna asistentkinja u Fondaciji BFPE za odgovorno društvo od januara 2022. godine.

Zadužena je za asistiranje finansijskom menadžeru i šefu računovodstva prilikom pripreme i izrade dokumentacije za izveštavanje za potrebe projekata, vođenje i evidenciju interne dokumentacije, rad na portalima, kao i ostale tekuće poslove na dnevnom nivou.

Od 2016. je radila u civilnom sektoru u organizacijama koje su se bavile temama rodne ravnopravnosti, na projektima koji su bili finansirani od strane UNDP, USAID, Olof Palme, Care Balkans, kao finansijski asistent, ujedno učestvujući i u programskim aktivnostima.

Prethodno radno iskustvo u knjigovodstveno-administrativnim poslovima stekla je u finansijskom sektoru kompanije koja se bavi inženjeringom u naftnoj industriji.

Sandra je diplomirala na Beogradskoj poslovnoj školi, smer: finansije, računovodstvo i bankarstvo.

Ivanka Mihailović

Programska koordinatorka

[email protected]

Ivanka Mihailović radi kao programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, gde je zadužena za sprovođenje i praćenje programa političkog obrazovanja.

Svoj angažman u Beogradskom fondu za političku izuzetnost započela je kao volonterka u februaru 2016. godine, gde je bila uključena u rad različitih projekata BFPE. Nakon toga, radila je kao asistentkinja na projektima koji su se ticali političke edukacije, rodne ravnopravnosti i većeg uključivanja građana u procese odlučivanja, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Takođe, Ivanka je od 2016. godine članica organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma.

Ivanka je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Stefan Vladisavljev

Programski koordinator

[email protected]

Stefan Vladisavljev je programski koordinator od decembra 2019. Pre toga, dve godine bio je na poziciji programskog asistenta Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Uključen je u različite projekte BFPE-a.

Stefan je deo organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma. Kao programski koordinator, zadužen je za komunikaciju sa govornicima i moderatorima Beogradskog bezbednosnog foruma. Kao član programskog tima, Stefan je angažovan na planiranju programa, odabiru govornika i analitičkom pisanju.

Tokom svog angažovanja u BFPE-u, do sada, najviše je uključen u projektie koji se bave temama međunarodnih odnosa, spoljne politike i međunarodne bezbednosti, uticaja spoljnih aktera, sa posebnim fokusom na saradnju između država Zapadnog Balkana i Kine. Napisao je i objavio nekoliko radova koji su se bavili tim temama. Stefan je angažovan i aktivno učestvuje u implementaciji nekoliko različitih projekata BFPE-a.

Stefan je diplomu master studija stekao na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodne bezbednostu.

Lidija Radulović

Programska koordinatorka

[email protected]

Lidija Radulović je programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zadužena je za razvoj i implementaciju različitih programa, sa posebnim fokusom na oblasti zaštite životne sredine, održivo korišćenje energije i klimatskih promena. Svoj angažman u BFPE-u je započela kao volonterka u januaru 2017.godine.

Projektno iskustvo je stekla kroz višegodišnji rad u civilnom sektoru.  Istakla bi angažman u oblasti ženskih prava i rodne radvopravnosti, kroz različite projekte, kao i učešće u radu pravnog tima Autonomnog ženskog centra od 2013. godine.

Učestvovala je na različitim programima na temu zelenih politika od kojih bi izdvojila učešće na programu “Klimatske politike 2050” u Nemačkoj, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke, kao i kurs na temu zelenih poslova u sektoru otpada u trening centru Međunarodne organizacije rada u Torinu u toku 2018. godine.

Deo je koordinacionog tima Sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe i mehanizma Zelena stolica u okviru saradnje sa Narodnom skupstinom Republike Srbije, kao i koordinatorka Radne grupe 15 Energetika Nacionalnog konventa o EU.

Ivana Savić Jovanović

Programska koordinatorka

[email protected]

Ivana Savić Jovanović radi kao programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, gde je zadužena za sprovođenje i praćenje programa koji se bave razvojem lokala kao i osnaživanjem pripadnika Romske populacije.

Svoj angažman u Beogradskom fondu za političku izuzetnost započela je kao volonterka i programska asistentkinja 2011. godine, gde je bila uključena u rad različitih projekata BFPE. Radila je kao asistentkinja na projektima koji su se bavili rodnom ravnopravnošću i regionalnom saradnjom. Od 2013. godine svoj profesionalni razvoj nastavila je u internacionalnim kompanijama, najpre kao marketing menadžerka a kasnije i kao PR menadžerka.  U 2019-oj godini vraća se u BFPE, sada kao koordinatorka programa koji se bave lokalnim razvojem i osnaživanjem Roma. Glavno polje interesovanja su joj podrška i osnaživanje ugroženih i ranjivih grupa.

Ivana je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Luka Milovanović

Programski asistent

[email protected]

Luka Milovanović je programski asistent u Fondaciji BFPE za odgovorno društvo od maja 2020. godine i uključen je u sprovođenje različitih programa, pre svega u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine. Pored toga, član je organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma od 2021. godine.

Svoj angažman u BFPE-u započeo je kao stažista u septembru 2019. godine. Za vreme stažiranja bio je uključen u realizaciju mnogobrojnih projekata, uključujući i volontiranje na Beogradskom bezbednosnom forumu. U periodu od 2018. do 2020. godine bio je član Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji.

Luka je 2020. godine diplomirao međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nagrađen je od strane Ministarstva za evropske integracije na konkursu za najbolje studentske radove na temu Evropske unije.

Radomir Aleksić

Programski asistent

[email protected]

Radomir Aleksić priključio se Fondaciji BFPE za odgovorno društvo u junu 2020. godine kao stažista, a u januaru 2021. godine postaje programski asistent.

Kao programski asistent, uključen je u sprovođenje nekoliko različitih programa BFPE – liderski program BFPE u oblasti političke edukacije (Godišnji seminar), socijalna inkluzija manjinskih grupa (ROMACTED II), lokalni razvoj (Aktivni građani – bolje društvo). Pruža i logističku podršku u organizovanju raznih seminara, konferencija i drugih događaja koje organizuje Fondacija BFPE.

Deo je organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma od jula 2020 godine. Alumnista je Švedske akademije za mlade profesionalce (SAYP), zajedničkog programa Švedskog instituta i švedskih univerziteta i stipendista Evropskog foruma u Albahu 2022. godine. Laureat je nagrade „dr Predrag Simić“ za 2023. godinu za najbolji studentski rad iz oblasti spoljne politike Srbije i Balkanskih odnosa.

Radomir je diplomirao međunarodnu politiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u avgustu 2020. godine, a na istom fakultetu je od oktobra 2022. godine student master studija savremenog Balkana. Iako različitih interesovanja, najviše ga interesuje regionalna saradnja.

Upravni Odbor BFPE

Predsednik upravnog odbora
Dr Saša Mirković
Saradnik u nastavi, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum

Bojan Predojević
Direktor, Profine Beograd

Vigor Majić

Bivši direktor istraživačke stanice Petnica

Dr Vladimir Đurđević
Redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Maja Piščević
Naučna savetnica, Atlantski savet, SAD

Dr Marijana Pajvančić
Profesor (u penziji), Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Radmila Nakarada
Profesor (u penziji), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu