Skip to main content
search
 • Sonja Licht

  Predsednica

 • Svetlana Stefanović

  Izvršna direktorka

 • Stefan Vladisavljev

  Programski direktor

 • Aleksandra Ćurčić

  Šefica računovodstva

 • Nebojša Miljanović

  Koordinator logistike

 • Miloš Ilić

  Finansijski konsultant

 • Sandra Marković

  Finansijsko-administrativna asistentkinja

 • Ivanka Stamenić

  Programska koordinatorka

 • Ivana Savić Jovanović

  Programska koordinatorka

 • Mirjana Đorđević

  Programska asistentkinja

Sonja Licht

Predsednica

Sonja Liht je predsednica Fondacije BFPE za odgovorno društvo.

Sonja je predsednica upravnog odbora Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju i članica savetodavnog odbora ženevskog Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF); ženevskog Centra za bezbednosnu politiku (GCSP); kao i Evropskog saveta za spoljne poslove (ECFR). Članica je i izvršnog odbora Džeferson (Jefferson) instituta kako u Beogradu tako i Vašingtonu, te programa za Rome Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Predsedavala je upravnim odborom AD „Politika“ i bila članica izvršnog odbora ženskog fonda „Rekonstrukcija“. Bila je i članica saveta Evropske fondacije za kulturu.

Od 1991. do 2003. godine bila je prva izvršna direktorka, a zatim i predsednica Fonda za otvoreno društvo (Soroš fondacije) u Jugoslaviji (kasnije Srbiji). Između 1991. i 1995. Sonja je bila ko-predsedavajuća Helsinške skupštine građana (Helsinki Citizen’s Assembly), široke koalicije brojnih udruženja iz Evrope i Severne Amerike. Bila je deo disidentskog pokreta u bivšoj Jugoslaviji od kasnih 60-ih, da bi od sredine 80-ih učestvovala u osnivanju više organizacija civilnog društva i naročito, ženskih organizacija.

Tokom 2007. godine Sonja je imenovana za predsednicu novoosnovanog Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova, kao i članicu Saveta za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Sonja Liht je nositeljka brojnih međunarodnih priznanja. U 2008. godini dobila je Zvezdu italijanske solidarnosti i francusku Legiju časti. Nedeljnik Vreme izabrao ju je za ličnost 2007. godine.

Tokom 2015. godine provela je četiri meseca u Robert Boš fondaciji u Berlinu kao učesnica programa Rihard fon Vajcaker.

Svetlana Stefanović

Izvršna direktorka

[email protected]

Svetlana Stefanović je izvršna direktorka Fondacije BFPE za odgovorno društvo. Odgovorna je za razvoj Fondacije i njenih zaposlenih, kao i za oblikovanje i realizaciju strategije razvoja Fondacije.

U Fondaciji BFPE za odgovorno društvo od 2019. do 2022. godine radila je kao koordinatorka programa i bila odgovorna za konceptualizaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti.

Takođe, od 2021. godine je kontakt tačka za drugu fazu ROMACTED programa.

Ima više od petnaest godina profesionalnog iskustva u upravljanju dugoročnim i složenim projektima projektima, kao i upravljanju velikim događajima – forumima, konferencijama, debatama i sl. Ima dugogodišnje iskustvo vođenja tima, držanju treninga, pripremi i evaluaciji različitih programa. Ekspertkinja je za uspostavljanje i razvoj mentorskih programa i ima višegodišnje iskustvo u mentorskom radu i podizanju kapaciteta mladih, sa posebnim fokusom na mlade žene. Autorka je Vodiča za mentorstvo.

Jedna je od prvobitnih članica tima koji je započeo realizaciju Beogradskog bezbednosnog foruma (BBF) 2011. godine, i do 2021. godine je bila izvršna direktorka odgovorna za celokupnu organizaciju i realizaciju BSF-a i vodila je tim od četrnaest ljudi.

Od 2003. do 2018. godine, bila je volonterka i aktivistkinja na različitim projektima Evropskog pokreta u Srbiji, potom šefica kancelarije i menadžerka projekata.

Članica je i izvršna sekretarka Ženske vlade od osnivanja 2007. godine. Članica je Programskog odbora Akademije ženskog liderstva.

U februaru 2019. godine imenovana je za članicu Izvršnog odbora udruženja Fulbrajt i prijatelji. Članica je Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.

Učestvovala je u Međunarodnom programu poseta lidera/liderki na programu „Žene liderke: unapređivanje žena, unapređivanja humanosti“ u SAD i deo je alumni mreže, takođe alumnistkinja je Škole političkih studija BFPE i Saveta Evrope, kao i MASHAV programa.

Diplomirala je međunarodne poslove na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Sfere interesovanja su joj međunarodni odnosi, ljudska bezbednost, ženska prava, rodna ravnopravnost, mentorstvo i neformalno obrazovanje. Na ove teme piše i objavljuje članke. Govori engleski jezik.

Stefan Vladisavljev

Programski direktor

[email protected]

Stefan Vladisavljev je programski direktor od aprila 2024. Pre toga, bio je na poziciji programskog direktora i asistenta Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Uključen je u različite projekte BFPE-a.

Stefan je deo organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma. Kao programski koordinator, zadužen je za komunikaciju sa govornicima i moderatorima Beogradskog bezbednosnog foruma. Kao član programskog tima, Stefan je angažovan na planiranju programa, odabiru govornika i analitičkom pisanju.

Tokom svog angažovanja u BFPE-u, do sada, najviše je uključen u projektie koji se bave temama međunarodnih odnosa, spoljne politike i međunarodne bezbednosti, uticaja spoljnih aktera, sa posebnim fokusom na saradnju između država Zapadnog Balkana i Kine. Napisao je i objavio nekoliko radova koji su se bavili tim temama. Stefan je angažovan i aktivno učestvuje u implementaciji nekoliko različitih projekata BFPE-a.

Stefan je diplomu master studija stekao na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodne bezbednostu.

Aleksandra Ćurčić

Šefica računovodstva

Aleksandra Čurčić , šef računovodstva radi u Beogradskom fondu za političku izuzetnost od njegovog osnivanja.

Poseduje iskustvo stečeno na poslovima materijalno – finansijskog upravljanja u državnim institutima i nevladinim organizacijama u poslednjih 34 godine.

U Beogradskom fondu za političku izuzetnost je zadužena da organizuje, koordinira i kontroliše finansijsko – računovodstvene poslove, vrši pripremu i izradu zvaničnih finansijskih izveštaja u skladu sa domaćim zakonom, prati, primenjuje i nadgleda izvršenje zakonske regulative.

Nebojša Miljanović

Koordinator logistike

U BFPE od osnivanja, Nebojša Miljanović već 25 godina radi na najrazličitijim poslovima logistike.

Uključen je u sve aspekte rada BFPE, pružajući podršku programskom i finansijskom odeljenju.

Prethodno, Nebojša je radio za Fond za otvoreno društvo (Soros fondaciju) u Jugoslaviji (a zatim Srbiji); JAT-u i vojnom institutu „Moma Stanojlović“ u Batajnici.

Nebojša je ekonomista po obrazovanju.

Miloš Ilić

Finansijski konsultant

Miloš Ilić je finansijski konsultant u Fondaciji BFPE od decembra 2022. godine.

Po obrazovanju je diplomirani pravnik – master pravnih nauka sa položenim pravosudnim ispitom.

Svoje profesionalno radno iskustvo započeo je u Centru za prava deteta 2000. godine, tadašnjem Jugoslovenskom Centru za prava deteta, gde je radio na različitim pozicijama od asistenta do menadžera i na taj način je aktivno učestvovao na implementaciji programskih aktivnosti. Takođe u Centru za prava deteta radio je na kadrovskim i pravnim poslovima, zatim na poziciji menadžera za finansije i kao sertifikovani Menadžer za kvalitet prema standardu ISO 9001 (sertifikat stečen na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu). Aktivno je radio na pravnim poslovima u samostalnoj izradi brojnih opštih i pojedinačnih akata.

Od 2016. godine radio je u Save the Children na poslovima finansija, u službi za ljudske resurse i na poslovima zaštite podataka o ličnosti. Takođe kao diplomirani pravnik radio je na izradi različitih vrsta ugovora, pravilnika, rešenja i drugih opštih i pojedinačnih akata uključujući zastupanje pred poreskom upravom i drugim državnim organima po ovlašćenju zakonskog zastupnika.

Odbranio je master rad iz oblasti prava deteta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Miloš Ilić je u BFPE zadužen za odgovorno, pravilno i profesionalno finansijsko poslovanje i izvestavanje u skladu sa zakonom.

Sandra Marković

Finansijsko-administrativna asistentkinja

Sandra Marković je finansijsko-administrativna asistentkinja u Fondaciji BFPE za odgovorno društvo od januara 2022. godine.

Zadužena je za asistiranje finansijskom menadžeru i šefu računovodstva prilikom pripreme i izrade dokumentacije za izveštavanje za potrebe projekata, vođenje i evidenciju interne dokumentacije, rad na portalima, kao i ostale tekuće poslove na dnevnom nivou.

Od 2016. je radila u civilnom sektoru u organizacijama koje su se bavile temama rodne ravnopravnosti, na projektima koji su bili finansirani od strane UNDP, USAID, Olof Palme, Care Balkans, kao finansijski asistent, ujedno učestvujući i u programskim aktivnostima.

Prethodno radno iskustvo u knjigovodstveno-administrativnim poslovima stekla je u finansijskom sektoru kompanije koja se bavi inženjeringom u naftnoj industriji.

Sandra je diplomirala na Beogradskoj poslovnoj školi, smer: finansije, računovodstvo i bankarstvo.

Ivanka Stamenić

Programska koordinatorka

[email protected]

Ivanka Stamenić radi kao programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, gde je zadužena za sprovođenje i praćenje programa političkog obrazovanja.

Svoj angažman u Beogradskom fondu za političku izuzetnost započela je kao volonterka u februaru 2016. godine, gde je bila uključena u rad različitih projekata BFPE. Nakon toga, radila je kao asistentkinja na projektima koji su se ticali političke edukacije, rodne ravnopravnosti i većeg uključivanja građana u procese odlučivanja, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Takođe, Ivanka je od 2016. godine članica organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma.

Ivanka je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Ivana Savić Jovanović

Programska koordinatorka

[email protected]

Ivana Savić Jovanović radi kao programska koordinatorka u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, gde je zadužena za sprovođenje i praćenje programa koji se bave razvojem lokala kao i osnaživanjem pripadnika Romske populacije.

Svoj angažman u Beogradskom fondu za političku izuzetnost započela je kao volonterka i programska asistentkinja 2011. godine, gde je bila uključena u rad različitih projekata BFPE. Radila je kao asistentkinja na projektima koji su se bavili rodnom ravnopravnošću i regionalnom saradnjom. Od 2013. godine svoj profesionalni razvoj nastavila je u internacionalnim kompanijama, najpre kao marketing menadžerka a kasnije i kao PR menadžerka.  U 2019-oj godini vraća se u BFPE, sada kao koordinatorka programa koji se bave lokalnim razvojem i osnaživanjem Roma. Glavno polje interesovanja su joj podrška i osnaživanje ugroženih i ranjivih grupa.

Ivana je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Mirjana Đorđević

Programska asistentkinja

[email protected]

Mirjana Đorđević je svoj angažman u Fondaciji BFPE za odgovorno društvo započela kao stažistkinja u februaru 2022. godine, dok avgusta 2022. godine postaje programska asistentkinja.

U okviru BFPE-a radi na različitim projektima kao što su program Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje koji je deo šire regionalne inicijative Ujedinjenih nacija, radi na istraživanjima iz oblasti rodne ravnopravnosti poput istraživanja Ekonomska (ne)moć žena na tržištu rada u Srbiji, ali i pomože kolegama u ostalim oblastima.

Diplomirala je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a trenutno je studentkinja master studija Međunarodne bezbednosti na istom fakultetu. Dobitnica je stipendije Misije OEBS u Srbiji. Trenutno je polaznica regionalnog programa mobilnosti mladih i Švedske akademije za mlade profesionalce. Predmet njenog interesovanja su spoljna i bebezdnosna politika, regionalna saradnja, lokalni razvoj i socijalna inkluzija.

Upravni Odbor BFPE

Predsednik upravnog odbora
Dr Saša Mirković
Saradnik u nastavi, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum

Bojan Predojević
Direktor, Profine Beograd

Vigor Majić

Bivši direktor istraživačke stanice Petnica

Dr Vladimir Đurđević
Redovni profesor, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Maja Piščević
Naučna savetnica, Atlantski savet, SAD

Dr Marijana Pajvančić
Profesor (u penziji), Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Radmila Nakarada
Profesor (u penziji), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Close Menu