Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo (BFPE) je udruženje građana i građanki osnovano 2003. godine, sa željom da doprinese kontinuiranom razvoju politika i praksi odgovornog društva, stavljajući težište na razvoj liderstva i učešće građana i građanki u demokratskim procesima.

Ideja o osnivanju BFPE Sonja Licht, predsednica i osnivačica je dobila prilikom učešća na konferenciji na Centalnoevropskom univerzitetu u Budimpešti gde je upoznala Elenu Nemirovskaju, osnivačicu Moskovske škole političkih studija još 1992, kada je rođena i ideja za čitavu Mrežu škola za političke studije Saveta Evrope, čiji smo i mi deo.

Nakon 2000. godine potreba za organizacijom koja bi se bavila izgradnjom i osnaživanjem kapaciteta ljudi, onih koji rade na izgradnji građanske političke kulture, postala je preduslov za demokratski razvoj Srbije. I tako je nastao BFPE.

Vizija BFPE je ravnomerno razvijena Srbija, koja počiva na demokratskim vrednostima i principima i ima odgovorne društvene i političke elite koje rade na dobrobit svih građana i građanki.

Naše vrednosti su:

  • Kultura dijaloga
  • Profesionalizam
  • Solidarnost
  • Odgovornost
  • Doslednost
  • Saradnja

NAŠ TIM

BFPE danas čini 14 visoko posvećenih profesionalaca, koji su angažovani
na programima; administriranju projekata; upravljanju finansijama; i logistici.

PROGRAMI

Fondacija BFPE za odgovorno društvo (BFPE) aktivno sprovodi programe sa ciljem izgradnje kapaciteta, veština i znanja različitih društvenih aktera, podstiče društveni dijalog, doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i radi na unapređenju regionalne i multilateralne saradnje u kontekstu evropskih integracija.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu