Misija i istorija

BFPE od svog osnivanja 2003. godine doprinosi demokratskoj transformaciji i evropskoj integraciji regiona Jugoistočne Evrope sadržinski koncipirajući i organizujući političko obrazovanje zainteresovanih i angažovanih građana i donosioca odluka na različitim nivoima.

Alumni mreža BFPE trenutno obuhvata preko 1400 učesnika/ca naših dugoročnih programa; kao i više od 200 političarki i političara mlađe generacije sa prostora Zapadnog Balkana.

Vizija BFPEa je da zajedno sa ostalim organizacijama civilnog društva okupi široku i kompetentnu zajednicu onih koji se zalažu za razvijenu Srbiju u Evropskoj uniji, koja ima odgovorne društvene i političke elite i koja je sposobna i spremna da srađuje sa svojim susedima za dobrobit čitavog regiona.

Čitaj DaljeNaš Pristup

NAŠ TIM

BFPE danas čini 13 visoko posvećenih profesionalaca, koji su angažovani
na programima; administriranju projekata; upravljanju finansijama; i logistici.

ISTAKNUTE AKTIVNOSTI

U okviru ovih programa, BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja