Nesumnjivo naјveća vrednost Beogradskog fonda za političku izuzetnost јe posvećena grupa naših alumnista koјi dolaze iz različitih segmenata političkog i јavnog života.

One i oni nam pomažu u izboru novih učesnika naših programa; predlažu nove teme i formate aktivnosti BFPE i predstavljaju dragocen izvor podrške i inspiraciјe za nove poduhvate.

Njihov profesionalni angažman predstavlja dokaz naše dugoročne viziјe za Srbiјu, koјa se reformiše, pridržava demokratskih principa i vrednosti i integriše u širu evropsku porodicu.

Mreža alumnista i alumnistkinja BFPE broji preko 2,000 ljudi koji su uzeli učešća u nekom od naših programa tokom 18 godina rada organizacije.

Među njima su sadašnji i bivši predsednici skupština i narodni poslanici/ce, ministri, državni sekretari/ke, pomoćnici/ce i zamenici/ce ministara, visoki funkcioneri/ke političkih partiјa, gradonačelnici/ce, kao i lideri/ke organizacija civilnog društva, mediјa i biznisa, te predstavnici/ce pravosuđa.

Mnogi od ovih ljudi su stalno u vezi sa BFPE, pohađaјu nove programe u sferi svog rada ili interesa, ili se vraćaјu na naše događaјe kao treneri i predavači. Dešavalo se i da neki od njih postanu i deo našeg tima.

Najzad, BFPE organizuje i alumni događaje, sa ciljem da alumnistima naših programa, kao posebnoj ciljnoj grupi koja ima vrlo određene potrebe, ponudi napredna znanja i veštine iz određene oblasti. U tom pogledu naročito ističemo primenu metode reformskog kompasa, kao alata koji se može koristiti u analizi i pripremi javnih politika.

Po tradiciji, sve naše alumniste pozivamo na obeležavanje završetka radne godine.