Alumni mreža broji preko 2000 muškaraca i žena, koji su uzeli učešće u nekom od BFPE programa političkog obrazovanja, a dolaze iz različitih segmenata političkog i javnog života.

Među našim alumnistima i alumnistkinja nalaze se sadašnji i bivši predsednici skupština i narodni poslanici/ce, ministri/ke, državni sekretari/ke, pomoćnici/ce i zamenici/e ministara/ki, visoki funkcioneri/ke političkih partiјa, gradonačelnici/ce, predsednici/e opština, kao i lideri/ke organizacija civilnog društva, mediјa i biznisa.

BFPE alumnisti i alumnistkinje učestvuju u različitim događajima koje organizujemo kao učesnici/e, panelisti/kinje, treneri/ce, moderatori/ke, facilitatori/ke, ali takođe, predlažu teme, pomažu u kreiranju novih formata aktivnosti, pomažu u kreiranju i organizaciji različitih događaja na lokalu i čine najsnažniju mrežu podržavalaca/teljki i promotera/ki rada BFPE.

Tradicionalno BFPE organizuje i alumni događaje koji su usmereni na pružanje vrlo određenog znanja i veština iz određenih oblasti, ili radi osnaživanja same mreže i omogućavanje umrežavanja između različitih generacija i alumnista/alumnistkinja.

Alumni programi BFPE

Godišnji seminar

Naš najprestižniji i najstariji obrazovni program.

Youth 4 Inclusion, Equality & Trust

U okviru ove inicijative BFPE organizuje seminare za mlade od 18 do 30 godina, koji su aktivni u političkim partijama, organizacijama civilnog društva ili u svojim zajednicama.

Regionalna akademija za demokratiju

Jedinstvena inicijativa na Zapadnom Balkanu, koju je sprovodilo sedam organizacija civilnog društva, članica Mreže škola za političko obrazovanje koje deluju pod pokroviteljstvom Saveta Evrope.

Dijalog za budućnost

Projekat je ojačao poverenje u regionu kroz ostvarivanje dijaloga, davanje preporuka u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu je promovisana društvena kohezija i međukulturalno razumevanje.

Broj polaznika i polaznica različitih programa BFPE

514

Godišnji seminar

70

Dijalog za budućnost

150

Regionalna akademija za demokratiju

53

Youth 4 Inclusion, Equality & Trust