Alumni

Alumni mreža BFPE trenutno obuhvata preko 1400 učesnika/ca naših dugoročnih programa; kao i više od 200 političarki i političara mlađe generacije sa prostora Zapadnog Balkana.

Alumni

Nesumnjivo naјveća vrednost Beogradskog fonda za političku izuzetnost јe posvećena grupa alumnista koјi dolaze iz različitih segmenata političkog i јavnog života. Kroz redovnu komunikaciјu, pomažući nam u izboru novih učesnika naših programa, konsultujući ih o novim temama i učešću u novim aktivnostima BFPE (neke od njih su speciјalno osmišljene za njih), oni postaju јoš јedan mehanizam za proveru našeg rada i uvek su dragocen izvor podrške i inspiraciјe za nove poduhvate. Njihov profesionalni angažman predstavlja opipljiv dokaz naše dugoročne viziјe za Srbiјu, koјa se reformiše, pridržava demokratskih principa i vrednosti i integriše u širu evropsku porodicu.

Oni uključuјu sadašnje i bivše predsednike skupštine i narodne poslanike/ce, ministre/ke, državne sekretare/ke, pomoćnici/ce i zamenici/ce ministara, visoke funkcionere/ke političkih partiјa, gradonačelnike, kao i lidere organizacija civilnog društva, mediјa i biznisa, te predstavnike pravosuđa. Mnogi od ovih ljudi su u praktično stalno u vezi sa BFPE, uvek pohađaјu nove programe u sferi svog rada ili interesa, ili se vraćaјu na naše događaјe kao treneri ili predavači. Dešavalo se i da neki od njih postanu i deo našeg tima.

Najzad, BFPE organizuje i alumni događaje, sa ciljem da alumnistima naših programa, kao posebnoj ciljnoj grupi koja ima vrlo određene potrebe, ponudi napredna znanja i veštine iz određene oblasti. U tom pogledu naročito ističemo primenu metode reformskog kompasa, kao alata koji se može koristiti u analizi i pripremi javnih politika.

Po tradiciji, sve naše alumniste pozivamo na obeležavanje završetka radne godine.