Skip to main content
search

Dijalog za budućnost

Opis programa

Beogradski fond za političku izuzetnost će zajedno sa UN agencijama, UNDP, UNICEF i UNESCO, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije a uz podršku UN fonda za izgradnju mira, do decembra 2020. godine raditi na sprovođenju regionalnog projekta Dijalog za budućnost, koji je usmeren na jačanje dijaloga i socijalne kohezije u/između Bosne i Hercegovine, […]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeVesti

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Beogradski fond za političku izuzetnost će zajedno sa UN agencijama, UNDP, UNICEF i UNESCO, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije a uz podršku UN fonda za izgradnju mira, do decembra 2020. godine raditi na sprovođenju regionalnog projekta Dijalog za budućnost, koji je usmeren na jačanje dijaloga i socijalne kohezije u/između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.Cilj projekta je jačanje poverenja u regionu kroz ostvarivanje dijaloga, davanje preporuka u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promoviše društvena kohezija i međukulturalno razumevanje. Poseban fokus je stavljen na potrebe i važnosti uloge mladih kao neophodnog elementa za stabilan proces usmeren na budućnost saradnje u regionu.Projekat Dijalog za budućnost razvijen je na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsedništva BiH, 2014. nakon razgovora između generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Predsedništva Bosne i Hercegovine. Tokom 2015. godine, na Brdo-Brioni samitu u Budvi, lideri regiona prepoznali su značaj rezultata ostvarenih u okviru projekta projekta i podstakli njegovo širenje na druge zemlje u regionu.Trenutna situacija u regionu i odnosi između suseda i dalje su “krhki” i ne dozvoljavaju trajni mir i pomirenje širom regiona. Trenutni narativ i retorika podela, nepoverenja i straha koji se odražavaju na podeljenoj politici i medijima doprinose niskom nivou poverenja u regionu, slaboj saradnji između različitih društvenih kategorija i lošem ili čak negativnom dijalogu. Čitavom regionu nedostaju dovoljne, konstruktivno građene mogućnosti za saradnju, posebno među mladima. S druge strane, postoji nedostatak veština i stavova koji omogućavaju uvažavanje različitosti i razumevanje drugih. Postoji i široko raspostranjen nedostatak poverenja prema zvaničnim strukturama, institucijama i liderima. Izgradnja poverenja i regionalna saradnja se retko koriste u bilo kojoj zvaničnoj političkoj platformi, čak i na najvišim nivoima vlasti.Takvo okruženje posebno dotiče mlade ljudi, koji nemaju iskustvo življenja u periodu napredovanja mira, stabilnosti i tolerancije. Mladi ljudi su malo izloženi pozitivnoj interakciji, dijalogu i saradnji sa ljudima različitog porekla. Mladi ljudi se sve više odlučuju za migriranje iz zemlje umesto da ostanu i da rade na izgradnji bolje budućnosti zajednice.Tokom druge faze projekta, timovi agencija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji, radiće sa predstavnicima institucija i akterima civilnog društva na izradi zajedničkog regionalnog programa koji će za cilj imati:

  • Pružanje podrške dijalogu i zajedničkom delovanju oko zajedničkih prioriteta;
  • Osnaživanje adolescenata i mladih za konstruktivno angažovanje i liderstvo;
  • Negovanje interkulturalnog dijaloga;
  • Jačanje objektivnog medijskog izveštavanja i pozitivnog pripovedanja;
  • Promovisanje društvenog i političkog osnaživanja mladih devojaka i žena.

Kroz projekat će se raditi sa mladima kao prioritetnom ciljnom grupom u cilju stvaranja grupe budućih lidera sa kapacitetima nove generacije liderskih veština baziranih na saradnji. Mladi će imati priliku da razgovaraju o izazovima koji posebno utiču na mlade, poput Globalnih Ciljeva održivog razvoja, obrazovanja, kulture i problema odliva mozgova. Mladi će stoga biti osnaženi da vode dijaloge, o pitanjima koja ih naročito pogađaju.Kao deo zajedničkih aktivnosti na projektu Beogradski fond za politički izuzetnost će, od marta 2019. do decembra 2020. godine sprovedesti niz aktivnosti: 4 seminara, 2 hakatona, regionalnu temasku disksuiju, podregionalni i nacionalni dijalog, kao i akademski događaj. Projekat će pored učesnika/ca iz Srbije okupiti i učesnike/ce iz drugih država regiona koje su uključene u implementaciju projekta: Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Sve aktivnosti biće namenjene mladim donosiocima i kreatorima odluka, profesionalcima, aktivistima, preduzetnicima do 30 godina starosti  koji će zajedno raditi na razmeni znanja i iskustva, otvarati prostor za nov pristup izgradnje, pre svega, poverenja u regionu. Kao i da im se omogući da postanu aktivni učesnici i pokretači promena, da sarađuju ​​međusobno u razvoju politika s ciljem prevazilaženja ključnih izazova s ​​kojima se region suočava.Projektom Dijalog za budućnost, BFPE nastavlja da okuplja relevantne učesnike na regionalnom nivou i nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti koje su obeležile prethodnih 15 godina postojanja BFPE-a. U duhu projekata poput Regionalne akademije za demokratiju, nastavljamo da radimo na regionalnom povezivanju, stvaranju uslova za pospešivanje dijaloga, edukaciji mladih, što i jeste glavna odlika i karakteristika BFPE.

Close Menu