Skip to main content
search

Opis programa

Regionalna inicijativa Ujedinjenih nacija „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje) osnažuje mlade ljude na Zapadnom Balkanu da se uključe u konstruktivan dijalog o zajedničkoj budućnosti u regionu, ojačaju inkluziju i rodnu ravnopravnost i izgrade međusobno poverenje. […]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeVesti

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Regionalna inicijativa Ujedinjenih nacija „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje) osnažuje mlade ljude na Zapadnom Balkanu da se uključe u konstruktivan dijalog o zajedničkoj budućnosti u regionu, ojačaju inkluziju i rodnu ravnopravnost i izgrade međusobno poverenje. Cilj dvogodišnje inicijative je unapređenje učešća mladih u promovisanju većeg razumevanja i poštovanja različitosti.

U okviru ove inicijative BFPE organizuje seminare za mlade od 18 do 30 godina, koji su aktivni u  političkim partijama, organizacijama civilnog društva ili u svojim zajednicama. Kroz seriju interaktivnih radionica i predavanja, mladi će steći nove veštine koje će im pomoći da doprinesu boljem međusobnom razumevanju, podsticanju dijaloga, poštovanju međusobnih razlika i uključivanju članove iz svih delova društva u procese donošenja odluka.

Prva grupa učesnika/ca imaće priliku da prisustvuje na tri seminara u periodu od 6 meseci (februar-jul 2023.), koji će biti posvećeni temama iz oblasti socijalne kohezije i konstruktivnog dijaloga, borbe protiv govora mržnje i promocije društvene kohezije. Sa polaznicima će raditi istaknuti treneri i stručnjaci iz ovih oblasti iz Srbije i regiona. Do aprila 2024. godine, kroz ove edukativne seminare će proći dve grupe od ukupno 50 učesnika/ca, koji će steći znanja potrebna da postanu lideri/ke promena u svojim zajednicama.

Učesnici/ce će takođe imati priliku da rade sa mentorima/kama u oblastima koje će definisati u okviru teme projekta, a podršku će im pružiti iskusni članovi/ce političkih partija, organizacija civilnog društva i lideri/ke u zajednicama.

Projekat „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje) sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa UNFPA, UNESCO i UN Women, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu