Skip to main content
search

Treći modul drugog ciklusa seminara u okviru projekta Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje (Youth 4 Inclusion, Equality & Trust), održaće se od 23. do 25. februara 2024. godine u Šapcu. Tokom interaktivnih radionica i predavanja, učesnici će imati prilike da prodube svoje razumevanje važnosti društvene kohezije i nauče kako je unaprediti putem timskog rada i razvoja kulture u zajednici i društvu.

Cilj ovih edukativnih seminara jeste da se mladi ljudi osnaže da se aktivno angažuju u dijalogu o zajedničkoj budućnosti u regionu, podrže inkluziju i rodnu ravnopravnost, i izgrade međusobno poverenje u okruženju slobodnom od diskriminacije i mržnje. Seminar je namenjen mladima od 18 do 30 godina, koji su  predstavnici političkih partija, organizacija civilnog društva ili su lideri u svojim zajednicama.

Projekat Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje (Youth 4 Inclusion, Equality & Trust) sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija u saradnji sa UNFPA, UNESCO i UN Women, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a.

Close Menu