Skip to main content
search

BFPE započinje sa procesom prikupljanja prijava za svoj najznačajniji liderski program – Godišnji seminar. Ovo će biti 18. ciklus našeg najambicioznijeg edukativnog i liderskog programa koji sprovodimo u Srbiji.

Osnovne informacije o programu

Program Godišnji seminar realizujemo od 2003. godine uz podršku Saveta Evrope, kao jedna od 21 članice Mreže škola za političke studije Saveta Evrope koje deluju u širem regionu Zapadnog Balkana, Zajednice Nezavisnih Država, kao i u Grčkoj, Turskoj, Tunisu i Maroku.

Program seminara je koncipiran tako da sledi osnovnu orijentaciju BFPE – podršku procesu u kome pripadnici političkih elita proširuju znanja o evropskim vrednostima i institucijama, procesima evropskih i evro-atlanskih integracija i poštovanju osnovnih principa Saveta Evrope.

Godišnji seminar je jednogodišnji ciklus edukativnih aktivnosti namenjen istaknutoj generaciji mlađih političara, iz parlamenta, stranaka, kao i predstavnicima javne uprave i lokalne samouprave, nevladinih organizacija, medija, poslovnog sektora – osobama koje su ozbiljno započele svoje političke i profesionalne karijere i koji sagledavaju potrebu za učenjem i dodatnim usavršavanjem u poslu koji obavljaju. Osnovni cilj programa je da omogući stalni razvoj i dijalog demokratski orijentisanih lidera u sferi politike i javnog života koji će na odgovoran način državu i društvo voditi ka evropskim integracijama.

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je velika većina polaznika i polaznica seminara napredovala u svojoj kasnijoj političkoj i profesionalnoj karijeri. Alumnisti ovog programa su zauzimali položaje narodnih poslanika, ministara, pomoćnika ministara i državnih sekretara u Vladi Srbije, gradonačelnika, partijskih funkcionera, urednika medija, lidera građanskog društva, itd. Mnogi alumnisti se naknadno vraćaju različitim programima BFPE ne samo kao učesnici, već često i kao predavači.

Po završetku seminara, polaznici nastavljaju saradnju i komunikaciju kroz Alumni mrežu i različite programe i aktivnosti koje realizuje BFPE. Aktivnosti alumni mreže, koje su organizovane upravo na osnovu potreba i predloga alumnista, uključuju različite događaje ne samo u Srbiji, već i regionalne seminare kroz saradnju sa partnerskim školama sa Zapadnog Balkana.

Metodologija rada

Programom su predviđeni nacionalni seminari, kao i učešće na Svestkom forumu demokratije koji se organizuje u Savetu Evrope u Strazburu.

Način rada ove godine će zavisiti pre svega od epidemiološke situacije usled pandemije Covid-19 i aktivnosti ćemo realizovati u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije u datom trenutku, onda kada budemo planirali i naša okupljanja. Ukoliko bude bilo mogućnosti biće organizovani fizički seminari uz poštovanje svih mera, a kada situacija to ne bude dozvoljavala biće organizovana online predavanja i diskusije.

Nacionalni seminari su trodnevni seminari (petak-nedelja) koji se organizuju na različitim lokacijama u Srbiji. Program se odvija kroz interaktivna predavanja i radionce, a osmišljen je na način koji i pored intenzivnog radnog dela ostavlja vremena za međusobno umrežavanje učesnika. Svi seminari se održavaju u skladu sa pravilom Četam hausa što omogućava otvorenu debatu sa predavačima i među učesnicima. Nacionalni seminari biće posvećeni različitim aspektima društvenih i ekonomskih reformi, iskustvima novijih zemalja članica EU, izazovima migrantske krize, ekonomije, pitanjima bezbednosti, spoljne politike i regionalne saradnje, kao i napretku Srbije u procesu integracije u EU i trenutnim i novim izazovima koje je sa sobom donela kriza izazvana pandemijom Covida-19.

Poslednji seminar u Strazburu i učešće na Svetskom forumu demokratije takođe će zavisiti od epidemiološke situacije i mogućnosti za prelaženjem granice u novembru 2021. godine. Ovaj Forum svake godine okuplja preko 2000 ljudi, od kojih 450 učesnika iz svih zemalja u kojima postoje škole političih studija Saveta Evrope.

Osnovne informacije o seminaru:

 • seminari će biti održani tokom 2021. godine uživo i u online formatu (u zavisnosti od epidemiološke situacije). O terminu i načinu rada (uživo/online) svi primljeni kandidati biće obavešteni na vreme 
 • generaciju će činiti 25 učesnika
 • predavači na seminaru biće istaknuti stručnjaci i javne ličnosti iz naše zemlje i inostranstva
 • većinu troškova učešća u programu snose organizatori. Ukoliko bude bilo fizičkih okupljanja, BFPE će snositi troškove seminara, smeštaja i organizovanog prevoza, dok će učesnici snositi putne troškove sopstvenog prevoza u zemlji. Takođe organizator će obezbediti sva zaštitna i dezinfekciona sredstva tokom trajanja seminara ukoliko se budu fizički organizovali.
 • Savet Evrope će polaznicima koji budu učestvovali u radu sve četiri etape ovog obrazovnog programa dodeliti poseban sertifikat/diplomu

Uslovi za prijavu

Kandidati treba da ispune sledeće uslove:

 • da su do 40 godina starosti
 • da su uspešni u javnom životu i napreduju u profesionalnoj karijeri
 • da su ambiciozni i spremni da kontinuiranim učenjem grade svoju karijeru
 • da prate reformske procese u Srbiji, procese evropskih i evroatlanskih integracija, kao i regionalnu saradnju
 • da su spremni da stečena znanja primene u praksi
 • da tečno govore engleski – obavezan uslov
 • da, ukoliko budu izabrani, preuzimaju obavezu da učestvuju u radu svih seminara i svim ostalim aktivnostima

U cilju formiranja izbalansirane grupe učesnika po svim kriterijumima, posebno ohrabrujemo žene i pripadnike/ce nacionalnih manjina da se prijave.

BFPE će nakon prikupljenih prijava kandidata, u procesu selekcije, izabrati polaznike ovog ciklusa seminara. Odabrani kandidati biće na vreme obavešteni i pozvani na online intervju, nakon čega sledi finalna selekcija polaznika i polaznica. Potrebno je da kandidat popuni ONLINE PRIJAVU najkasnije do petka, 29. januara 2021. Za sve dodatne informacije možete pisati na [email protected].

Close Menu