Skip to main content
search

Mreža „WB2EU“ objavila je finalnu publikaciju pod nazivom „Vizija Zapadnog Balkana 2030. – Evropeizacija susreće demokratiju„, koja sadrži odabrane kolumne i političke analize objavljene unutar WB2EU mreže i učesnika u učesnica Letnje škole. Članci u publikaciji fokusiraju se na sve izazove Zapadnog Balkana vezane za proces integracije u EU, kao što su vladavina prava, socijalna pitanja i demokratski razvoj na Zapadnom Balkanu.

Koordinatori projekta WB2EU, Paul Schmidt i Vedran Džihić, naveli su u uvodu finalne publikacije da proširenje nije motivisano samo spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima, već takođe uključuje snažnu ekonomsku, finansijsku i socijalnu dimenziju.

Oni su ocenili da, osim unutrašnjih dilema i neophodnih reformi EU, jedan važan zadatak za EU jeste da intenzivira i proširi svoje mreže i partnerstva u zemljama kandidatima.

Finalna publikacije objavljena je u okviru projekta WB2EU. Cilj projekta je uspostavljanje mreže renomiranih think-tankova, do-tankova, univerziteta, visokoškolskih instituta i političkih centara sa Zapadnog Balkana, susednih zemalja i članica EU koje će biti najodlučnije za proces proširenja i evropeizaciju regiona u narednim godinama. Projekat WB2EU sufinansira Evropska komisija u okviru svog programa Erasmus+ Jean Monnet.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu