Skip to main content
search

Diskusija u okviru okruglog  stola ,,Strane investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“ koju BFPE organizuje  uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE), održana je 28. novembra u hotelu  „Sloboda“ u Šapcu. 

U prvoj panel diskusiji, učesnici i učesnice su razgovarali_e o identifikovanju prilika i izazova za lokalnu biznis zajednicu. Strane direktne investicije predstavljaju jednu od razvojnih komponenti ekonomije  Srbije. Sa dolaskom stranih investitora, neizostavan je i uticaj koji taj investitor ima na  lokalnu zajednicu u celosti, a posebno na poslovno okruženje na lokalu. Iako je, vrlo  često, teško uticati na unapred definisane okolnosti koje određuju odnos stranog  investitora, cilj ovog panela jeste identifikovanje mogućnosti koje lokalna biznis  zajednica može iskoristiti kako bi poboljšala svoju poziciju u odnosu na stranog  investitora, ali i izazova koje je neophodno rešiti kako bi se pozicija domaćih preduzeća  poboljšala.

Druga panel diskusija vođena je s ciljem kreiranja određenih preporuka za unapređenje pozicije domaćih preduzeća. Preporuke su formulisane na osnovu identifikovanih izazova i prilika koje su  navedeni u prvom delu diskusije. Preporuke se prvashodno odnose na  poboljšanje pozicije domaćih privrednih subjekata i maksimizaciju koristi za lokalnu  biznis zajednicu u Šapcu.

Šabac je jedan od četiri grada u Srbiji u kojima je organizovan okrugli sto na ovu temu.  Fondacija BFPE za odgovorno društvo će zajedno sa CIPE-om na osnovu zaključaka i preporuka sa lokalnih debata kreirati sveobuhvatan dokument sa setom preporuka koji će biti iskomunicirani na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu