Najavljujemo

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija. Saznajte više.

Pristup i program

Naša vizija je: demokratska i razvijena Srbija u Evropi; naš zadatak: da donosiocima odluka obezbedimo potrebna znanja za njihov rad.

15 godina se Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) zalaže za demokratizaciju Srbije i za njenu integraciju u porodicu evropskih naroda. Političko obrazovanje relevantnih društvenih aktera, povezivanje političkih nivoa odlučivanja sa civilnim sektorom, naporni rad na očuvanju životne sredine, podrška što brojnijem učešću žena u politici i socijalna integracija ranjivih grupa stanovništva su samo neke od oblasti u kojima se BFPE predano angažuje od svog osnivanja 2003. godine.

Vizija BFPEa je da zajedno sa ostalim organizacijama civilnog društva okupi široku i kompetentnu zajednicu onih koji se zalažu za razvijenu Srbiju u Evropskoj uniji, koja ima odgovorne društvene i političke elite i koja je sposobna i spremna da srađuje sa svojim susedima za dobrobit čitavog regiona.

Ideje i politike

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.