Skip to main content
search

Programi

Fondacija BFPE za odgovorno društvo (BFPE) aktivno sprovodi programe sa ciljem izgradnje kapaciteta, veština i znanja različitih društvenih aktera, podstiče društveni dijalog, doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i radi na unapređenju regionalne i multilateralne saradnje u kontekstu evropskih integracija.

BFPE liderski program

Rastućim zahtevima procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koji čini dominantan okvir za modernizaciju našeg društva, prilagodili smo metode i sadržaje političke edukacije.

Platforme za razgovor o spoljnoj politici i izazovima bezbednosti

Zabrinuti smo da regionu Zapadnog Balkana preti da postane periferija, oslabljena brojnim bilateralnim sporovima, bez stvarne mogućnosti da utiče na globalna dešavanja. Zato okupljamo političare, think-tankere, aktiviste, suočavamo ih sa posledicama nečinjenja i zajedno izvodimo iz “zone komfora” kako bi ponudili rešenja.

Životna sredina i energetska politika

Podižemo svest donosilaca odluka o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe i zelenoj ekonomiјi; borimo se za veće učešće građana i podstičemo saradnju svih onih koјi su uključeni u stvaranje i primenu odgovornije i obuhvatnije energetske politike.

Zapadni Balkan koji napreduje zajedno

Zajedno sa partnerima, okupljamo donosioce odluka, koje pozivamo na odgovorno ponašanje; predlažemo rešenja za bilateralne sporove na širem prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope; gradimo dobrosusedske odnose; pomažemo da se bolje upozna i razume „druga strana“ i njene potrebe.

Socijalna inkluzija i lokalni razvoj

BFPE tradicionalno promoviše poboljšanje nejednake početne pozicije u kojoj se nalaze žene, Romi, mladi, kao i stanovnici nerazvijenih sredina. Otvaranje prilika za jednako učešće ovih grupa u političkom procesu i odlučivanju, na tržištu rada, kao i u institucijama obrazovanja na svim nivoima vidimo kao nužan uslov za konsolidaciju demokratije i stvaranje istinski odgovornog društva.

Rezultati Fondacije BFPE za odgovorno društvo u 2023. godini

16

Aktivnih projekata

39

Javnih događaja

998

Korisnika i korisnica projekta

14

Događaja na lokalu - od Sombora do Pirota

23

Događaja u Beogradu

3

Događaja van Srbije

2

Istraživanja

1

Predlog javne politike

2

Publikacije

Aktivni programi i projekti

Balkanski dijalozi

Stručnjaci iz EU, SAD, Rusije i Kine s jedne, a zapadnobalkanske "šestorke" s druge strane, razgovaraju sa ciljem da se izgradi poverenje i bolje razumeju različiti geopolitički interesi koji su prisutni u našem regionu.

ROMACTED II – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou

Program ima za cilj konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama kroz pojačano učešće u kreiranju lokalne politike i sprovođenju lokalnih akcija.pokroviteljstvom Saveta Evrope.

Održivi razvoj za sve

Projekat je posvećen afirmaciji Ciljeva održivog razvoja koji su definisani u strateškim dokumentima Ujedinjenih nacija (UN) i stvaranju platforme za opšte-društveni dijalog na temu održivog razvoja

Youth 4 Inclusion, Equality & Trust (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje)

Cilj dvogodišnje inicijative je unapređenje učešća mladih u promovisanju većeg razumevanja i poštovanja različitosti.

Godišnji seminar

Naš najprestižniji i najstariji obrazovni program, jednogodišnji ciklus kroz koji prolaze političarke i političari, kao i neki od lidera javne uprave, civilnog sektora, medija i poslovne zajednice u Srbiji sprovođenju lokalnih akcija pod pokroviteljstvom Saveta Evrope.

Udahnimo budućnost – osnaživanje mladih u zagovaranju za čist vazduh

Cilj projekta je da unapredi znanje aktivnih mladih ljudi u Srbiji o kvalitetu vazduha i drugim značajnim temama za mlade.

Zapadni Balkan u potrazi za novim evropskim i demokratskim momentumom

Uspostavljanje mreže renomiranih istraživačkih centara, tink tenkova, univerziteta, visokoškolskih instituta i centara za politiku sa Zapadnog Balkana, iz susednih zemalja i zemalja članica EU koji će biti najvažniji za proces proširenja i evropeizaciju regiona u narednim godinama.

Zelena poslanička grupa

Neformalna Zelena poslanička grupa osnovana je u novembru 2009. godine, i sa svakim sledećim sazivom Narodne skupštine Republike Srbije obnavljala je svoj rad.

Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga

Projekat je nastavak dosadašnje podrške Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i lokalnim skupštinama. Projekat je fokusiran na: politički dijalog, transparentnost i rodnu ravnopravnost.

Članstva u mrežama

Zelena stolica

Zelena stolica je mehanizam koji omogućava učešće nevladinih organizacija u radu Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije

Radna grupa 15 Nacionalnog konventa o EU

Fondacija BFPE od 2016. koordinira radom radne grupe 15 NKEU posvećene pitanjima vezanim za polje energetike.

Ženska parlamentarna mreža

Prvi put u istoriji pаrlаmentаrizmа Srbije odlukom svih nаrodnih poslаnicа od 14. februаrа 2013. godine pokrenuto je udruživanje svih poslanica zbog viših ciljevа bez obzirа nа strаnаčku pripаdnost.

Akademija ženskog liderstva

Akademija okuplja političarke i aktivistkinje i nudi im priliku da unaprede svoja znanja i veštine ali i da se povežu kako bi se zajedno borile i zastupale ženska ljudska prava do ostvarivanja pune ravnopravnost.

Podržani od strane

Close Menu