Istaknuti programi iz ove celine:

Beogradski dijalozi

Donosioci odluka u Srbiji moraju biti otvoreni za tuđa iskustva, znanja i veštine;

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva

Akademija ženskog liderstva

Ravnopravna i nepokolebljiva vizija sveta.

Opis programske celine:

U cilju očuvanja i razvoјa čitave planete i naјvažniјih vrednosti od kojih zavisi čovečanstvo, moramo se baviti izazovima klimatskih promena, gubitka biodiverziteta i vezom sa održivim razvoјem, te јoš uvek široko rasprostranjenim siromaštvom. Ovim globalnim problemima Srbija se na nivou politika obraća, pre svega, u okviru poglavlja 27 (posvećenog životnoj sredini) i poglavlja 15 (posvećenog energetici) pregovora o pristupanju EU.

Bez održivog korišćenja energiјe i ozbiljnih napora čitavog društva u zaštiti životne sredine čiji smo svi deo i i od koje zavisimo, nemoguće je sačuvati održivu demokratiјu. To јe razlog zašto BFPE insistira na nastojanjima da se podigne svest i znanje o energetskoј efikasnosti, obnovljivim izvorima energiјe, zelenoj ekonomiјi, obezbeđivanju učešća građana i podsticanju mnogo bolje saradnje svih aktera koјi su uključeni u kreiranje i primenu odgovornije i obuhvatnije energetske politike.

Za nas je ovde od izuzetnog značaja podizanje svesti donosilaca odluka i njihova spremnost da se posvete ovom problemu. Gradeći na ranijem uspehu, BFPE, zajedno sa Centrom modernih veština, deluje kao neformalni sekretarijat Zelene poslaničke grupe. Isto tako, BFPE sprovodi aktivnosti u okviru projekta Cirkularne ekonomije, u sadejstvu sa IMPACT projektom GIZ-a.

Najzad, u dogovoru sa Evropskim pokretom u Srbiji, BFPE koordinira rad grupe 15 (posvećene energetici) Nacionalnog konventa za pristupanje Srbije EU.

Svi programi u okviru ove celine:

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Održivi razvoj za sve

Od mog grada mojoj zemlji: kako osigurati razvoj Srbije?

Investira(j)mo u otpornost društva

Konsultacije sa civilnim društvom Srbije o ciljevima održivog razvoja UN posle 2015. godine

Radna grupa „Energetika“ Nacionalnog konventa o EU

Mladi su novi zeleni

Zelena stolica

Zelena poslanička grupa

Javni dijalog o održivom korišćenju energije (PDI)

Razvoj održivog tržišta biomase u Srbiji

Cirkularna ekonomija