Skip to main content
search

Opis programa

Izgradnja miroljubivih, respektabilnih, inkluzivnih i održivih zajednica i društava i uticaj na donošenje odluka zahteva učešće svih aktera, uključujući mlade. Učešće mladih će povećati verovatnoću da će programi i usluge zajednice odgovarati njihovim potrebama i dati im osećaj pripadnosti zajednici, promovišući njihov osećaj odgovornosti i građanstva […]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeVesti

Vesti

BFPE godišnje realizuje više od pedeset događaja u različitim formatima: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, seminara, radionica i simulacija.

Pogledaj sve Pogledaj sve

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Kontekst:

Izgradnja miroljubivih, respektabilnih, inkluzivnih i održivih zajednica i društava i uticaj na donošenje odluka zahteva učešće svih aktera, uključujući mlade. Učešće mladih će povećati verovatnoću da će programi i usluge zajednice odgovarati njihovim potrebama i dati im osećaj pripadnosti zajednici, promovišući njihov osećaj odgovornosti i građanstva. Kroz učešće mladih u donošenju odluka, mladi i odrasli takođe mogu da uče jedni od drugih kako bi pronašli relevantna i efikasna rešenja i povećali međusobno razumevanje. Kroz aktivno učešće, mladi ljudi su osnaženi da igraju vitalnu ulogu u sopstvenom razvoju kao iu razvoju svojih zajednica.

Da bi se obezbedilo učešće mladih u Srbiji, nacionalni i lokalni akteri, ali i međunarodni akteri koji deluju u Srbiji, formirali su tela koja su uspostavila mehanizme učešća mladih (u okviru UNICEF-a, UNRCO-a, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Ombudsmana i Nacionalnog saveta mladih Srbije). Iako svi oni uglavnom rade na istoj stvari, a to je unapređenje učešća mladih u donošenju odluka i usvajanje boljih javnih politika koje utiču na mlade, njihovo međusobno razumevanje njihovih uloga i komunikacija među njima je daleko od zadovoljavajućeg.

UNICEF posebnu pažnju posvećuje podizanju svesti mladih o zagađenju vazduha i njegovom uticaju na njihovo zdravlje, ističući uticaj klimatskih promena i degradacije životne sredine, jer nedavna istraživanja otkrivaju da ljudi u Srbiji jasno prepoznaju da su nemar i nedostatak znanja važni faktori koji doprinose ekološkim pretnjama i da je obrazovanje jedan od načina da se dugoročno unapredi kvalitet i razvije odgovorno ponašanje prema životnoj sredini.

Stoga je cilj projekta da unapredi znanje aktivnih mladih ljudi u Srbiji o kvalitetu vazduha i drugim značajnim temama za mlade i da podstakne učešće mladih u procesima odlučivanja koje predvodi vlada za sprovođenje jednog od ključnih principa UNICEF-a Ništa o njima bez njih. Time bi se ublažio problem da mladim ljudima, čak i onima čiji su kapaciteti za različita pitanja unapređeni, nedostaju osnovna znanja o političkom sistemu i procesima donošenja odluka, normativnom okviru za uključivanje mladih, metodama i modalitetima za učešće itd. biti u skladu sa smernicama UNICEF-a o učešću adolescenata i građanskom angažovanju – angažovani i saslušani i u komunikaciji sa drugim implementacionim partnerima UNICEF-a kao što su SKGO i Connecting.

Cilj projekta:

  • Povećati učešće adolescenata i mladih, pristup i kvalitet programa, prostora, platformi, u procesima donošenja odluka;
  • Angažovati, osnažiti i obrazovati mlade ljude da se zalažu za poboljšanje zakona, politika, planova, budžeta i procedura u oblasti životne sredine i klimatskih promena, sa posebnim fokusom na kvalitet vazduha
  • Stvoriti mogućnosti mladima da doprinesu razvoju svojih zajednica i uspostavljanju pozitivnih društvenih normi u vezi sa životnom sredinom i klimatskim promenama i drugim važnim pitanjima
  • Olakšati komunikaciju između različitih omladinskih tela i povećati njihovu svrhu i ulogu koordinacije sa nosiocima dužnosti

Ciljne grupe:

Članovi mehanizama za uključivanje mladih u donošenje odluka

Metod rada (misli se na opisne aktivnosti ukratko):

Za 40 mladih biće organizovan trening podizanja kapaciteta za učešće u procesima donošenja odluka, na nacionalnom i lokalnom nivou, u oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim fokusom na pitanja kvaliteta vazduha. Fokus četvorodnevnog treninga biće na osnaživanju mladih za efektivno sprovođenje akcija zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine. Dodatno, polaznici će tokom seminara imati priliku da steknu praktične veštine koje će im pomoći da se aktivnije angažuju u svojim zajednicama i podstaknu svoje vršnjake da se uključe u društveno-političke procese u oblasti životne sredine. Veštine na kojima će se raditi i način rada biće određeni u skladu sa upitnikom o proceni potreba polaznika. Dodatna vrednost treninga je i umrežavanje predstavnika pet relevantnih mehanizama za učešće mladih u radu institucija/organizacija koji će uzeti učešće u treningu.

Po završetku treninga, mladi će sprovoditi akcije zagovaranja uz mentorsku podršku Fondacije BFPE.

Vreme trajanja:

April 2023 – Septembar 2023

Donatori:

UNICEF

Close Menu