Skip to main content
search

Opis programa

Naša „WB2EU mreža“ će se aktivirati na definisane teme stvaranjem interakcija i zajedničkih rezultata između akademske zajednice/istraživača sa civilnim društvom/građanskim inicijativama i zainteresovanim stranama na nacionalnom, regionalnom i nivou EU […]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeVesti

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Kontekst: Smatramo da će narednih nekoliko godina biti odlučujuće za demokratsku i evropsku budućnost Zapadnog Balkana. Pored perspektive proširenja i pozitivnog narativa o proširenju, koji treba ponovo osmisliti i osnažiti, od vitalnog je značaja podržati vladavinu prava, građanski dijalog, pluralizam i borbu protiv korupcije, ali uključiti i socijalnu inkluziju. Ključno je ulagati više u socijalnu inkluziju, podržavati široku viziju pravednih i demokratskih društava, koja treba da uključi različite inicijative i aktere „odozdo ka gore“. Naša „WB2EU mreža“ će se aktivirati na definisane teme stvaranjem interakcija i zajedničkih rezultata između akademske zajednice/istraživača sa civilnim društvom/građanskim inicijativama i zainteresovanim stranama na nacionalnom, regionalnom i nivou EU.

Cilj projekta: Uspostavljanje mreže renomiranih istraživačkih centara, tink tenkova, univerziteta, visokoškolskih instituta i centara za politiku sa Zapadnog Balkana, iz susednih zemalja i zemalja članica EU koji će biti najvažniji za proces proširenja i evropeizaciju regiona u narednim godinama. Diskusija će se voditi daleko izvan 17 organizacija mreže za podsticanje dijaloga sa donosiocima odluka (na lokalnom, nacionalnom, regionalnom nivou na Zapadnom Balkanu i na evropskom nivou u okviru institucija EU u Briselu), kao i predstavnicima civilnog društva, aktivistima, visokoškolskim institucijama, medijima i širom javnosti. Mreža će na taj način biti katalizator, platforma za diskusiju i razmenu, kao i diseminator znanja. Mreža će dalje aktivno uključiti različite građanske inicijative odozdo prema gore koje će moći da obogate i podstaknu demokratiju i evropeizaciju u regionu.

Ciljne grupe: Donosioci odluka (na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou), OCD, aktivisti, Univerziteti, mediji, šira javnost

Metod rada: Mreža WB2EU širi uticaj o važnosti evropeizacije regiona putem kreiranja ukupno 45 policy brief-a, podeljene u tri grupe – vladavina prava, socijalna dimenzija, demokratizacija „odozdo“. Organizacije članice mreže takođe pišu i OP-ED-ove, koje zajedno sa svim policy brief-ovima predstavljaju na različitim portalima, medijima. U toku projekta, organizovaće se letnja škola na Cresu sa ciljem uspostavljanja grupe mladih istraživača posvećene politici proširenja, demokratizaciji, u svrhu daljeg umrežavanja Univerziteta i mladih istraživača sa organizacijama civilnog društva i donosiocima odluka u cilju promovisanja saradnje različitih sektora. Na navedene teme, u toku samog projekta, vodiće se javne debate u Prištini, Ljubljani, Parizu, Beogradu i Berlinu, kao i završna konferencija u Briselu gde će donosiocima odluka biti predstavljena finalna publikacija kao najznačajniji produkt mreže WB2EU.

Vreme trajanja: 29. novembar 2020 – 28. oktobar 2023.

Partneri: Austrian Society for European Politics (ÖGfE), Austrian Institute for International Affairs (oiip), Cooperation and Development Institute (CDI), University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences, Change Experts Group, Politikon Network (PIN), EUROTHINK – Center for European Strategies, New Bulgarian University, Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies (CERMES), Institute for Development and International Relations (IRMO), EuropaNova, Institut für Europäische Politik (IEP)Department for Political Science & International Relations, University of the PeloponneseAndrássy UniversityInternational Affairs Institute (IAI), GlobalFocus CenterUniversity of Ljubljana – Centre of International Relations (CIR)

Donatori: Evropska komisija

Close Menu