Skip to main content
pretraga

Evropeizacija u susretu sa demokratijom odozdo: Zapadni Balkan u potrazi za novim evropskim i demokratskim momentumom

Narednih nekoliko godina biće odlučujuće za demokratsku i evropsku budućnost Zapadnog Balkana. Pored kredibilne perspektive proširenja i pozitivnog narativa o proširenju, koji treba rekonstruisati i osnažiti, od vitalnog je značaja podržati vladavinu prava, društveni dijalog, pluralizam i borbu protiv korupcije, kao i socijalnu dimenziju. Ključno je ulagati više u socijalnu inkluziju, kako bi se podržala vizija pravednih i demokratskih društava, koja treba da uključi različite “bottom-up” inicijative i aktere.

Naša „WB2EU mreža“ će aktivirati pristup “povezivanje, istraživanje, distribucija” i raditi na stvaranju zajedničkog sadržaja o odabranim temama, okupljanjem akademske zajednice, civilnog društva i drugih relevantnih aktera na nacionalnom, regionalnom i nivou EU.

Ključne tačke:

  • reforma, konsolidacija i ponovno pokretanje proširenja EU do 2025. godine i dalje
  • mobilizacija, podrška i angažman sa progresivnim i emancipatorskim snagama odozdo (pokretima, građanima, lokalnim inicijativama), koji su istinski evropski i prodemokratski
  • unapređenje mladih i alternativnih glasova i snaga u društvu
  • jačanje socijalne dimenzije, vladavine prava i pravde u regionu
  • povezivanje mladih i starijih istraživača, naučnika, predstavnika civilnog društva, nacionalnih i EU institucija, relevatnih aktera, kreatora politike i građana uključenih u prodemokratske inicijative (lokalne/regionalne/nacionalne)

WB2EU mreža:

Mrežu čini 17 renomiranih istraživačkih centara, “do-tank” organizacija, instituta za visoko obrazovanje i centara za razvoj politika, iz zemalja koje će biti odlučujuće za proces proširenja u narednim godinama. Pored Fondacije BFPE za odgovorno društvo, mrežu čine: Austrian Society for European Politics (ÖGfE), Austrian Institute for International Affairs (oiip), Cooperation and Development Institute (CDI), University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences, Change Experts Group, Politikon Network (PIN), EUROTHINK – Center for European Strategies, New Bulgarian University, Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies (CERMES), Institute for Development and International Relations (IRMO), EuropaNova, Institut für Europäische Politik (IEP)Department for Political Science & International Relations, University of the PeloponneseAndrássy UniversityInternational Affairs Institute (IAI), GlobalFocus CenterUniversity of Ljubljana – Centre of International Relations (CIR)

Close Menu