Skip to main content
pretraga

Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa višestrukim geopolitičkim, ekonomskim, humanitarnim i društvenim izazovima. Iako je prisutan spor, ali stalan proces proširenja NATO-a, nijedna od zemalja ZB još nije blizu članstva u EU. Globalni akteri to koriste kao priliku da povećaju svoj uticaj u Evropi. Osnovni bezbednosni problemi, hendikepirani politički procesi, neformalne zavisnosti, nejasne perspektive i globalni razvoj guraju region u različitim pravcima. Pandemija COVID-19 samo je pogoršala nivo neizvesnosti, a vakcinacija je postala još jedno goruće političko pitanje. Taktika EU prema regionu se bazira na povećanju uticaja, političkoj odgovornosti i kredibilitetu, i neće ostati neprimećena od strane globalnih i regionalnih takmičara kao što su Rusija, Kina, Turska ili Saudijska Arabija.

Uslovljavanje evropskim vrednostima od strane EU ne mora nužno da odgovara političkim i ekonomskim interesima lokalnih elita. Dakle, postoji potreba za istraživanjem mogućih putanja za Zapadni Balkan s obzirom na prioritete EU, projekciju moći drugih igrača i razvoj događaja u vezi sa pandemijom. Mapiranje potencijalnih trendova i ishoda za Zapadni Balkan, kao i uključivanje perspektive V4 u debatu, podstaći će diskusiju o važnosti ovog regiona za Zapad, posebno EU i NATO. Koristeći se centralnoevropskom saradnjom, nadamo se da ćemo obezbediti da se najbolje preporuke razviju i čuju u EU i SAD.

Projekat „Zapadni Balkan – istraživanje putanja za region“ podržan je od strane Međunarodnog Višegrad fonda i deo je šire inicijative pod nazivom „Budućnosti Zapadnog Balkana“ čiji je cilj proširenje i podizanje nivoa debate o budućnosti Zapadnog Balkana.

Prethodno smo, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Poljske, izradili tematski izveštaj koji opisuje glavne trendove i pokretače u regionu: Izveštaj o trendovima na zapadnom Balkanu.

Projekat obuhvata i objavljivanje publikacije „Scenariji za Zapadni Balkan 2030″, sastavljene na osnovu rezultata radionice za izradu scenarija sa ekspertima iz zemalja Zapadnog Balkana i Višegrad grupe, koja je održana 9. i 10. septembra 2021. godine. U planu je da izveštaj bude objavljen sredinom februara 2022.

Takođe, pratimo razvoj dešavanja na Zapadnom Balkanu i pozivamo međunarodne stručnjake da u vezi sa njima daju komentare.

Naši partneri su: Albanski institut za međunarodne studije (Albanija), Fondacija BFPE za odgovorno društvo (Srbija), EUROTHINK – Centar za evropske strategije (Severna Makedonija), Institut za spoljne poslove i trgovinu (Mađarska), Praški institut za bezbednosne studije (Češka), Slovačka asocijacija za spoljnu politiku (Slovačka).

Projekat podržava: Međunarodni Višegrad fond.

Projekat sufinansiraju vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Višegrad grantove iz Međunarodnog Višegrad fonda. Misija fonda je da unapredi ideje za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.

Close Menu