Skip to main content
search

Opis programa

Fondacija BFPE se od svog osnivanja bavi podrškom institucijama kao što su Narodna skupština Republike Srbije, kao  i lokalnim skupštinama. Ovo je još jedan od projekata u nizu koji se bavi promocijom političkog dijaloga, transparentnosti i rodne ravnopravnosti […]

Pročitaj sveAnalize i PublikacijeVesti

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Kontekst: Fondacija BFPE se od svog osnivanja bavi podrškom institucijama kao što su Narodna skupština Republike Srbije, kao  i lokalnim skupštinama. Ovo je još jedan od projekata u nizu koji se bavi promocijom političkog dijaloga, transparentnosti i rodne ravnopravnosti. Ovo su temeljne komponente demokratskog sistema koje treba unaprediti kako bi Srbija nastavila da napreduje u postizanju efikasnosti svog sistema upravljanja.

Cilj projekta: Da se podrži rad Narodne skupštine Srbije u cilju negovanja kulture dijaloga i primene sistema koji obezbeđuju međustranački dijalog između poslanika i sa predstavnicima civilnog društva i građanima i pristup informacijama kako bi se osigurali bolji i inkluzivniji procesi kreiranja politika; osnažiti lokalne skupštine da budu transparentne u pružanju informacija građanima i civilnom društvu i ovlašćene da bolje ispune svoju demokratsku ulogu i odgovore na potrebe građana; da građani i organizacije civilnog društva, posebno žene, se aktivnije angažuju u radu sa Narodnom skupštinom i skupštinama na lokalnom nivou pokretanjem inkluzivnog dijaloga i davanjem doprinosa zakonima i kreiranju politika.

Ciljne grupe: Narodna Skupština Srbije, lokalne skupštine, odbornici i odbornice, žene političarke, civilno društvo, građani i građanke.

Metod rada:

Politički dijalog – Prepoznajući izazove u održavanju međuparlamentarnog dijaloga između poslanika i, posebno, između poslanika i građana, projekat promoviše nove metode i mesta za dijalog kako bi se podstakli inkluzivni doprinosi u donošenju odluka. Neki od odvijaju se u okviru  Narodne skupštine i lokalnih parlamenata, a drugi su eksterni i organizovani sa civilnim društvom i drugim ključnim akterima; i

Angažovanje građana – Podrška Narodnoj skupštini i lokalnim parlamentima, kako bi se poboljšao njihov kapacitet da rutinski i sistematski angažuju građane, sa posebnim naglaskom na žene, i razviju nove puteve za informacije i pristup institucijama koje su građanima potrebne da budu aktivni učesnici u procesu kreiranja politike u Srbiji.

Vreme trajanja: 2020 – 2023.

Donatori: UNDP

Close Menu