Skip to main content
pretraga

Ovaj projekat je nastavak dosadašnje podrške Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao  i lokalnim skupštinama. Projekat će se fokusirati na: politički dijalog, transparentnost i rodnu ravnopravnost. Ovo su temeljne komponente demokratskog sistema koje treba unaprediti kako bi Srbija nastavila da napreduje u postizanju efikasnosti svog sistema upravljanja.

Konkretno, ovo će biti urađeno održavanjem i širenjem prostora za politički dijalog i podrškom opredeljenju skupština da budu transparentnije. Podrška političkom osnaživanju žena je još jedna kritična oblast u kojoj je postignut napredak, ali izabrane skupštine još mnogo toga treba da urade.

Projekat će imati tri rezultata koji će se baviti ključnim temama projekta: 1) Narodna skupština u Srbiji neguje kulturu i primenjuje sisteme koji obezbeđuju rutinski dijalog (međustranački dijalog između poslanika i sa predstavnicima civilnog društva i građanima) i pristup informacijama kako bi se osigurali bolji i inkluzivniji procesi kreiranja politika; 2) Lokalne skupštine su transparentne u pružanju informacija građanima i civilnom društvu i ovlašćene da bolje ispune svoju demokratsku ulogu i odgovore na potrebe građana; i 3) Građani i organizacije civilnog društva, posebno žene, aktivnije se angažuju u radu sa Narodnom skupštinom i skupštinama na lokalnom nivou pokretanjem inkluzivnog dijaloga i davanjem doprinosa zakonima i kreiranju politika.

Projekat će se fokusirati na dve ključne intervencije u cilju rešavanja izazova razvoja:

Politički dijalog – Prepoznajući izazove u održavanju međuparlamentarnog dijaloga između poslanika i, posebno, između poslanika i građana, projekat će promovisati nove metode i mesta za dijalog kako bi se podstakli inkluzivni doprinosi u donošenju odluka. Neki od njih će biti u okviru Narodne skupštine i lokalnih parlamenata, drugi mogu biti eksterni i organizovani sa civilnim društvom i drugim ključnim akterima; i

Angažovanje građana – Podrška Narodnoj skupštini i lokalnim parlamentima, kako bi se poboljšao njihov kapacitet da rutinski i sistematski angažuju građane, sa posebnim naglaskom na žene, i razviju nove puteve za informacije i pristup institucijama koje su građanima potrebne da budu aktivni učesnici u procesu kreiranja politike u Srbiji.

Ovaj projekat je počeo u januaru 2020. godine i trajaće do decembra 2023. godine.

Close Menu