Skip to main content
search

U periodu od marta do maja 2023. godine, održane su tri radionice na temu nasilja prema ženama
u okviru projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ koji sprovodi BFPE uz podršku UNDP.

Cilj projekta na kome BFPE predano radi već treću godinu, je održavanje i širenje prostora za politički dijalog sa donosiocima odluka, podrška transparentnosti procesa odlučivanja i pospešivanje aktivnog angažmana političara i političarki u domenu rodne ravnopravnosti. Podrška političkom osnaživanju žena je još jedna kritična oblast u kojoj je postignut napredak, ali postoji prostor da izabrane skupštine još mnogo toga urade.

Jednodnevne radionice na temu nasilja prema ženama održane su u Aranđelovcu, Kragujevcu i Valjevu, po želji odbornica, koje su izrazile težnju da se u budućnosti više bave ovom temom i steknu dublji uvid u problematiku rodno zasnovanog nasilja. Učesnice su dobile praktična znanja i veštine potrebne za dalji rad na primeni politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u cilju pomoći i podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Tokom radionica odbornicama je objašnjen pojam rodno zasnovanog nasilja, diskutovano je o zakonskim mehanizmima koji postoje kada je rodno zasnovano nasillje u pitanju, a bilo je i govora o upotrebi postojećih mehanizama u ciju veće angažovanosti odbornica kada je borba protiv nasilja prema ženama u pitanju. Sve prisutne su u evaluaciji visoko ocenile kvalitet radionice i iskazale zainteresovanost za nastavak saradnje i za dodatne obuke u ovoj oblasti.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu