Skip to main content
pretraga

U saradnji sa organizacijom Demokratija za razvoj (D4D), Fondacija BFPE sprovodi istraživanje na temu „Potcenjena ekonomija: Neplaćeni rad žena kao prepreka ekonomskom osnaživanju“.

Cilj istraživanja je komparativna analiza ekonomije brige u regionu Zapadnog Balkana. Ekonomija brige je temelj ekonomskog i društvenog života. Uključuje plaćeni i neplaćeni rad, fokusira se na brigu o onima kojima je najpotrebnija, a uglavnom ga rade žene i marginalizovane grupe. 

Za potrebe istraživanja, pored fokus grupa sprovodimo i anketno istraživanje kako bismo prepoznali najveće izazove u domenu neplaćenog rada i formulisali preporuke za unapređenje položaja žena. 

Pozivamo vas da popunite UPITNIK i na taj način doprinesete našem istraživanju.

Close Menu