Skip to main content
search

Romi su najveća evropska etnička manjina, procenjuje se od 10 do 12 miliona ljudi, od kojih više od dve trećine živi u centralnoj i istočnoj Evropi prema podacima Svetske banke. Uprkos svom velikom doprinosu evropskom društvu, romska zajednica se i dalje suočava sa ekstremnom socijalnom, ekonomskom i političkom isključenošću dok nesrazmerno pati od ekološkog rasizma i kraćeg životnog veka.

U ovoj epizodi #BalkanDebrief, nerezidentni viši saradnik Atlantskog Saveta, Ilva Tare razgovara o aktuelnim izazovima i potencijalnim promenama za romsku zajednicu na Zapadnom Balkanu sa Sonjom Liht, predsednicom Fondacije BFPE za odgovorno društvo u Beogradu i Željkom Jovanovićem, direktorom romskih inicijativa Kancelarije Fondacije za otvorena društva u Berlinu.

Uz kratak pregled istorije Roma u regionu, Ilva Tare gostujućim stručnjacima u ovoj važnoj diskusiji postavlja sledeća pitanja: Koji su osnovni uzroci antiromskog raspoloženja i koji praktični koraci se mogu preduzeti u borbi protiv diskriminacije i promovisati inkluzivnije društvo? Koje su glavne institucionalne barijere na Zapadnom Balkanu koje sprečavaju potpunu integraciju romske zajednice na društvenom, političkom i ekonomskom planu? Kako okončanje antiromskog raspoloženja obećava ekonomsku korist za ekonomije Zapadnog Balkana?

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu