Skip to main content
search

Ova analiza takođe pruža konkretne primere iz Srbije koji pokazuju moć individualnih akcija i inicijativa u postizanju pozitivnih promena. Raspravlja o tome kako građansko obrazovanje igra ključnu ulogu u mobilizaciji podrške za pokrete koji proističu iz osnove, kao što je uspešna kampanja protiv eksploatacije litijuma. Osim toga, iznose se primeri gde su pojedinci koristili „demokratizaciju odozdo“ kako bi uticali na zakonodavstvo, kao što su inicijative „Marijin zakon“ i „Tijanin zakon“. Članak zaključuje naglašavanjem važnosti građanskih skupština i uloge organizacija civilnog društva u osnaživanju marginalizovanih grupa.

Imajući sve to u vidu, u okviru projekta WB2EU, nastao je Policy Brief „Civilno društvo kao pokretač ‘deomkratizacije odozdo’ u Srbiji“. Autori i autorka analize su Radomir Aleksić, Luka Milovanović i Mirjana Đorđević.

Analiza je objavljena u okviru projekta WB2EU. Projekat ima za cilj uspostavljanje mreže renomiranih tink-tenkova, univerziteta, visokoškolskih instituta i centara za politiku sa Zapadnog Balkana, susednih zemalja i zemalja članica EU koji će biti najodlučniji za proces proširenja i evropeizaciju regiona u narednim godinama. Fondacija BFPE za odgovorno društvo je deo ove mreže. Projekat WB2EU sufinansira Evropska komisija u okviru Erazmus+ Žan Mone programa.

Close Menu