Skip to main content
search

Alumni seminar u okviru projekta „Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje“ održan je od 12. do 14. aprila u hotelu Vila Breg u Vršcu, i okupio je polaznike iz oba ciklusa seminara kako bi razmenili svoja iskustva i ideje.

Tokom trajanja projekt, mladi su,  uz podršku mentora i mentorki, sproveli različite aktivnosti koje su promovisale inkluziju i jednakost. Tokom alumni seminara predstavili su rezultate svog rada i diskutovali o budućim koracima.  Predstavljeno je 7 uspešno realizovanih inicijativa u oblasti rodne ravnopravnosti, socijalne inkluzije, borbe protiv govora mržnje i promocije društvene kohezije.

Poseban naglasak bio je na zagovaračkim aktivnostima. Nenad Jevtović iz Instituta za razvoj i inovacije i Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Fondacije BFPE, govorili su o važnosti zagovaranja za teme koje su važne za mlade. 

Još jedna važna tema na seminu bila je izgradnja mira. Sonja Licht, predsednica Fondacije BFPE, i Radmila Nakarada, profesorka u penziji sa Fakulteta političkih nauka, podelile su svoje uvide o ovoj temi, ističući važnost dijaloga i saradnje u ostvarivanju mira i stabilnosti u zajednici.

Alumni seminar predstavlja samo jedan segment projekta „Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje“, koji je podržan od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa UNFPA, UNESCO i UN Women, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a. Ovaj projekat nastavlja da inspiriše mlade ljude širom zemlje i regiona da se aktivno angažuju u izgradnji inkluzivnog i pravednog društva.

Close Menu