Skip to main content
search

U periodu od 8. do 26. juna, 2023. godine, održan je ciklus radionica na temu primene lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost sa naglaskom na izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Lučani, u okviru projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ koji sprovodi BFPE uz podršku UNDP.

Cilj projekta na kome BFPE predano radi već treću godinu, je održavanje i širenje prostora za politički dijalog sa donosiocima odluka, podrška transparentnosti procesa odlučivanja i pospešivanje aktivnog angažmana političara i političarki u domenu rodne ravnopravnosti. Podrška političkom osnaživanju žena je još jedna kritična oblast u kojoj je postignut napredak, ali postoji prostor da izabrane skupštine još mnogo toga urade.

Jednodnevne radionice namenjene su odbornicima i odbornicama koje će aktivno učestvovati u izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, s obzirom da novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva obavezu izrade istog kao i formiranje skupštinskih tela koja će se baviti rodnom ravnopravnošću u lokalnoj zajednici.

Tokom tri radionice koje su održane 8, 12. i 26. juna, učesnici/e su dobile praktična znanja i veštine potrebne za dalji rad na primeni politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, upoznati su i imali priliku da razgovaraju o zakonskim mehanizmima koji moraju biti primenjeni u zakonskom roku, a bilo je i govora o upotrebi postojećih mehanizama u ciju veće angažovanosti odbornica kada je rodna ravnopravnost u pitanju.

Svi prisutni su u evaluaciji visoko ocenili kvalitet radionice i iskazale zainteresovanost za nastavak saradnje i za dodatne obuke u ovoj oblasti.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu