Skip to main content
search

U okviru projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ 8. juna, u opštini Lučani, biće održana radionica na temu „Lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost“,  kao deo ciklusa radionica posvećenom podršci u kreiranju Akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Lučani. Cilj projekta na kome BFPE predano radi već treću godinu, je održavanje i širenje prostora za politički dijalog sa donosiocima odluka, podrška transparentnosti procesa odlučivanja i pospešivanje aktivnog angažmana političara i političarki u domenu rodne ravnopravnosti. Podrška političkom osnaživanju žena je još jedna kritična oblast u kojoj je postignut napredak, ali postoji prostor da izabrane skupštine još mnogo toga urade.

Close Menu