Skip to main content
search

Javna debata će se odnositi na pitanje nejednakosti u regionu Zapadnog Balkana, kao i na viziju Evrope Evrope i podizanje nivoa učešća mladih u društveno-političkom životu u ZB6.

Članovi mreže WB2EU sastaće se 20. septembra sa organizatorima Evroprajda i predstavnicima koalicionog pokreta „MORAMO“.

5th Ideas go Public Lab će se fokusirati i na socijalnu dimenziju i na demokratizaciju odozdo nacionalnih perspektiva na putu ka Evropskoj uniji.

Mrežu „WB2EU“ čini 17 renomiranih istraživačkih centara, do-tankova, visokoškolskih instituta i političkih centara iz zemalja koje će biti odlučujuće za proces proširenja u narednim godinama. Osim Fondacije BFPE za odgovorno društvo, članovi mreže su:  Austrian Society for European Politics (ÖGfE)Austrian Institute for International Affairs (oiip)Cooperation and Development Institute (CDI)University of Sarajevo, Faculty of Political SciencesChange Experts GroupPolitikon Network (PIN)EUROTHINK – Center for European StrategiesNew Bulgarian University, Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies (CERMES)Institute for Development and International Relations (IRMO), EuropaNovaInstitut für Europäische Politik (IEP)Department for Political Science & International Relations, University of the PeloponneseAndrássy UniversityInternational Affairs Institute (IAI)GlobalFocus CenterUniversity of Ljubljana – Centre of International Relations (CIR)

Close Menu