Skip to main content
search

U okviru projekta WB2EU organizovan je događaj 5th Ideas go Public Lab u Beogradu 19. i 20. septembra 2022. godine. Teme o kojima se diskutovalo su nejednakost i položaj mladih.

Srbija je prema Indeksu posvećenosti smanjenju nejednakosti na 84. mestu od 154 država, slična je situacija i sa čitavim regionom Zapadnog Balkana. Imajući to u vidu tema nejednakosti je izuzetno bitna. Moderatkorka panela bila je Sonja Liht, predsednica Fondacije BFPE za odgovorno društvo, dok su učesnice panela bile Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Sarina Bakić, profesorka i istraživačica na departmanu za sociologiju na Univerzitetu u Sarajevu, kao i Sofija Todorović programska direktorka Inicijative mladih za ljudska prava.

Tokom panela učesnice su diskutovale uzrocima nejednakosti, i načinima za njihovo prevazilaženje budući da nejednakost prožima mnoge oblasti društvenog delovanja. Pa tako ekonomska nesigurnost često dovodi do nedostatka socijalnih mera i poštovanja osnovnih ljudskih prava za najugroženije grupe na Zapadnom Balkanu, kao što su Romi, žene 45+, osobe sa invaliditetom i LGBT zajednica. Učesnice su se složile da regionalna saradnja može pomoći u prevazilaženju nejednakosti, budući da su problemi koji se tiču nejednakosti slični za sve stanovnike regiona Zapadnog Balkana.

Drugi panel je bio posvećen mladima, njihovom aktivnizmu kao i položaju u društvu. Mirjana Đorđević, ispred Fondacije BFPE za odgovorno društvo je na početku panela iznela ključne nalaze i stavove mladih tokom letnje škole održane na Cresu koja je okupila učesnike iz 17 zemalja. Moderator panela bio je Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, dok su učesnice panela bile Milica Borjanić, programska menadžerka Krovne organizacije mladih, Andrea Mićanović, predstavnica mladih Upravnog odbora RYCO, Angela Angjelovska, potpredsednica Nacionalnog saveta mladih Severne Makedonije.

Tokom panela učesnice su pokušale da identifikuju probleme sa kojima se suočavaju mladi u regionu Zapadnog Balkana. Brojni problemi sa kojima se suočavaju mladi povezani su sa neusklađenošću tržišta rada sa obrazovanjem, nedostatkom demokratskih procesa što vodi ka manjoj motivaciji mladih da uzmu aktivno učešće u ključnim društvenim događajima. Učesnici paneli su zaključili da jedno od rešenja za veći aktivni angažman mladih i poboljšanje njihovog položaja može se postići kroz reformu obrazovanog sistema kako formalnog tako i neformalnog.

U okviru drugog dana događaja organizovani su zatvoreni sastanci sa partnerima WB2EU mreže. Na sastancima su učestvovali organizatori EUROPRIDE-a, kao i predstavnici pokreta Moramo.

WB2EU je dugoročni projekat koji okuplja 17 istraživačkih centara i akademskih institucija sa Zapadnog Balkana i EU. Projekat ima za cilj uspostavljanje WB2EU mreže koja će postati referenta tačka u oblasti podsticanja napora za proširenje EU i demokratizaciju u zemljama Zapadnog Balkna.

Close Menu