Skip to main content
search

Učesnici i učesnice seminara „Udahnimo budućnost“ su se okupili sa predstavnicima Saveta za mlade Vlade Republike Srbije kako bi razmotrili ključne teme i prioritete mladih danas. Sastanak koji je održan 1. decembra 2023. godine okupio je mlade iz različitih oblasti, sa zajedničkim ciljem da predstave perspektivu mladih i aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka.

Milica Borjanić, jedna od predstavnica Saveta, istakla je važnost dužine mandata kako bi se osigurala kontinuirana podrška mladima u zagovaranju za promene. Naglasila je potrebu za izmenama i dopunama Zakona o mladima, volontiranju i radnim praksama, uz poseban fokus na borbu protiv neplaćenih praksi. Takođe, istaknuta je važnost aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka i rešavanju aktuelnih problema.

Predstavnici i predstavnice različitih organizacija, poput Omladinskog odbora UNICEF-a, Panela mladih zaštitnika građana i Youth4Air, predstavili su svoje mehanizme i programe koji se bave različitim pitanjima važnim za mlade. Od urgentnih tema poput mentalnog zdravlja do zaštite životne sredine, aktivnosti mladih su usmerene ka stvaranju pozitivnih promena u društvu.

Tokom diskusije, istaknuti su prioriteti i preporuke koje su izneli, uključujući reformu građanskog vaspitanja, destigmatizaciju tema mentalnog zdravlja i seksualnog obrazovanja, kao i jačanje uloge mladih u odlučivanju na lokalnom i nacionalnom nivou.

Zaključak sastanka naglašava važnost kontinuiranog rada na rešavanju problema kratkih mandata i dugotrajnih procesa zagovaranja. Sledeći korak je slanje preporuka mladih Savetu za mlade, čime se nastavlja proces aktivnog učešća mladih u kreiranju bolje budućnosti za sve.

Close Menu