Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo i UNICEF Srbija su u okviru projekta “Udahnimo budućnost: Osnaživanje mladih u zagovaranju za čist vazduh”, organizovali trening podizanja kapaciteta mladih za učešće u procesima donošenja odluka, na nacionalnom i lokalnom nivou, u oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim fokusom na pitanje kvaliteta vazduha. Trening je održan od 3. do 6. jula 2023. godine u Zrenjaninu.

Polaznici i polaznice su tokom ova četiri dana imali priliku da steknu različita znanja o funkcionisanju političkog sistema, javnom zagovaranju, planskom sistemu Srbije, Agendi 2030 i Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, kao i o glavnim izazovima u vezi sa klimatskim promenama i kvalitetom vazduha u Srbiji.

Cilj treninga bio je i umrežavanje predstavnika pet relevantnih mehanizama za učešće mladih u radu institucija/organizacija (UNICEF Youth Advisory Board, UNICEF Youth4Air ambasadori, UNCT Serbia’s Youth Advisory Group, Mladi Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, Panel mladih zaštitnika građana).

Polaznici i polaznice su imali priliku da učestvuju u diskusijama sa predavačima i predavačicama i da steknu potrebne veštine za aktivnije angažovanje u svojim zajednicama i podsticanje svojih vršnjaka da se uključe u društveno-političke procese u oblasti zaštite životne sredine.

Close Menu