Skip to main content
search

U okviru projekta “Udahnimo budućnost: Osnaživanje mladih u zagovaranju za čist vazduh” od 3. do 6. jula u Zrenjaninu, održaće se trening podizanja kapaciteta mladih za učešće u procesima donošenja odluka, na nacionalnom i lokalnom nivou, u oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim fokusom na pitanja kvaliteta vazduha.

Fokus četvorodnevnog treninga biće na osnaživanju mladih za efektivno sprovođenje akcija zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine. Dodatno, 40 polaznika i polaznica uključenih u različite mehanizme učešća mladih u radu institucija/organizacija, će tokom treninga imati priliku da steknu i praktične veštine i znanja kako bi sproveli uspešne i inicijative zagovaranja vezane za pitanja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha.

Close Menu