Skip to main content
pretraga

Treći i poslednji u nizu edukativnih seminara koje organizuje Fondacija BFPE za odgovorno društvo u okviru programa Youth 4 Inclusion, Equality & Trust održaće se od 30. juna do 2. jula 2023. godine na Srebrnom jezeru. Naši polaznici i polaznice baviće se temom društvene kohezije i inkluzije, kao i važnošću empatije za izgradnju za inkluzivnog društva.

Cilj ovog programa je da osnaži mlade ljude na Zapadnom Balkanu da se uključe u konstruktivan dijalog o zajedničkoj budućnosti u regionu, ojačaju inkluziju i rodnu ravnopravnost i izgrade međusobno poverenje. Učesnici seminara su mladi (od 18 do 30 godina) predstavnici političkih partija, organizacija civilnog društva kao i lideri u svojim zajednicama.

Projekat „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje) sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa UNFPA, UNESCO i UN Women, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a.

Close Menu