Skip to main content
search

Akademija ženskog liderstva

Opis programa

Akademija okuplja političarke i aktivistkinje i nudi im priliku da unaprede svoja znanja i veštine ali i da se povežu kako bi se zajedno borile i zastupale ženska ljudska prava do ostvarivanja pune ravnopravnosti.Žene koje su pohađale program kasnije su vidljivo uticale na javni život u svojim sredinama, pokazujući na delu da žene mogu ravnopravno […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Akademija okuplja političarke i aktivistkinje i nudi im priliku da unaprede svoja znanja i veštine ali i da se povežu kako bi se zajedno borile i zastupale ženska ljudska prava do ostvarivanja pune ravnopravnosti.Žene koje su pohađale program kasnije su vidljivo uticale na javni život u svojim sredinama, pokazujući na delu da žene mogu ravnopravno sa muškarcima da donose odluke stekle su samopouzdanje i motivisale i druge žene da se politički aktiviraju.

Misija

Mi podržavamo političke aktivistkinje da na mestima odlučivanja nepokolebljivo i hrabro zastupaju i bore za ženska ljudska prava do ostvarivanja pune ravnopravnosti.

Vizija

Žene i muškarci ravnopravno učestvuju u privatnom, javnom i političkom životu donoseći odluke za izgradnju pravednog društva.

Program

EDUKACIJAOrganizovanje seminara na kojima polaznice stiču znanja iz rodne ravnopravnosti, unapređuju veštine javnog nastupa, političke komunikacije i argumentacijei povezuju se sa koleginicama u zemlji. Ovaj program je pretežno namenjen lokalnim političarkama, jer istraživanja i iskustvo pokazuju najveći stepen diskriminacije i nedovoljnu zastupljenost žena na mestima odlučivanja na lokalnom nivou.MENTORSTVOCilj mentorskog programa je razmena perspektiva, znanja, iskustva i kontakata između izabranih polaznica Akademije i njihovih mentorki. Zadatak mentorke u programu Akademije je da mentorinu podstiče, motiviše, da joj postavlja pitanja i pokuša da bude neka vrsta „spoljašnjeg oka“ koje će otvoriti različite poglede na izazove sa kojima se suočava u svom svakodnevnom političkom radu.JAVNO ZAGOVARANJEAkademija pokreće vlastite kampanje javnog zagovaranja i uključije se u zagovaračke aktivnosti drugih organizacija i koalicija u Srbiji, sa ciljem da utiče na primenu postojećih zakona, donošenje novih propisa, mera i aktivnosti čiji konačni ishod treba da bude: bolji položaja žena i više rodne ravnopravnosti u društvu.

Vrednosti

Mi smo solidarne: reagujemo u svakoj situaciji napada na ženu ili kada je nekoj ženi potrebna pomoć i ohrabrenje.Mi smo aktivne: pokrećemo društvene akcije.Mi menjamo stvari oko sebe: iniciramo promene na mestu na kom se nalazimo. Mislimo globalno, a delamo lokalno.Mi smo hrabre: smelo pokrećemo inicijative koje štite prava žena i promovišu ljudska prava i ravnopravnost.Mi odgovorno postupamo i radimo: preuzimamo odgovornost za javni posao i ljude koje predstavljamo. Delimo informacije i znanja.Mi branimo pravo na različitost i borimo se protiv diskriminacije: promovišemo toleranciju, reagujemo na svaku diskriminaciju i uvek uzimamo u obzir manjinsko mišljenje.Mi se kandidujemo i pobeđujemo: sanjamo napredak i živimo svoje snove.

Nastanak i razvoj

Akademiju ženskog liderstva (AŽL) pokrenuo je Nacionalni demokratski Institut (NDI) u Srbiji 2011. godine. Cilj Akademije je da osnaži političke aktivistkinje da uzmu ravnopravno učešće u procesu donošenja odluka i kreiranju politika i da pritom afirmišu koncept rodne ravnopravnosti u svim oblastima života u Republici Srbiji. Dosadašnji obrazovni program je realizovan u tri ciklusa: u maju 2011, martu 2012. i septembaru i oktobru 2013. Na njemu je učestvovalo 50 polaznica iz 11 političkih partija (DS, LSV, URS, SNS, SDPS, SPS, DSS, LDP, Zeleni Srbije, Jedinstvena Srbija, Nova stranka). Pored tri škole za političke liderke, organizovana su i tri jednodnevna tematska susreta sa alumnistkinjama. AŽL je 2011. i 2014. godine imala i zagovaračke aktivnosti kroz kampanju za izmenu izbornog zakona i osnivanje nacionalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost pri Vladi Srbije.Pripremajući se za zatvaranje programa u Srbiji, NDI je od maja 2013. u pripremu i realizaciju programa, na otvorenom pozivu, uključio konzorcijum tri lokalne nevladine organizacije: Centar modernih veština, Beogradski fond za političku izuzetnost i Centar za podršku ženama. Planirano je da lokalne nevladine organizacije u potpunosti preuzmu budući rad Akademije, a NDI u skladu sa mogućnostima obezbedi konsultacije i podršku aktivnostima. U ovu svrhu potpisan je memorandum o saradnji između NDI i konzcorcijuma tri lokalne navladine organizacije CMV, BFPI i CPŽ.Tokom 2015. i 2016. uz podršku USAID, Akademija će realizovati još četiri seminara za 120 političkih liderki i druge aktivnosti koje za cilj imaju osnaživanje učesnica, za aktivno učešće u procesu donošenja odluka i urodnjavanje politika na svim nivoima i u svim oblastima života.

Close Menu