Skip to main content
search

U subotu 23. decembra održan je konstitutivni sastanak Alumni kluba Akademije ženskog liderstva, na čijem se dnevnom redu, između pitanja konstituisanja i planiranja daljeg rada, našlo i pitnje buduće saradnje i uključivanja Akademije ženskog lidersva u regionalnu inicijativu „Žene Balkana za novu politiku“.

Ovom prilikom su osnovane radne grupe u okviru alumni kluba AŽL, kao i predstavnica UO AŽL i redova alumnistkinja, a pripremljen je i usvojen i poslovnik o radu alumni kluba.

U drugom delu sednice, Bogdan Urošević je u ime Beogradskog fonda za političku izuzetnost predstavio inicijativu „Žene Balkana za novu politiku“. Nakon diskusije dogovoreno je da novoosnovana grupa za umrežavanje i saradnju predloži modele uključivanja u ovu regionalnu inicijativu. Radni predlozi podrazumevaju uključivanje alumnistkinja i Akademije u aktivnosti mreže u Srbiji, regionalnu razmenu iskustava i dobrih praksi sa sličnim programima edukacija političarki u javnoj sferi, kao i predlaganje tema koje bi mogle dospeti na agendu regionalne inicijative. U odnosu na trenutno aktuelne teme inicijative, predloženo je da se u narednoj godini ovim pitanjem bave grupa za umrežavanje i saradnju i grupa za ekonomiju i žensko preduzetništvo.

Više detalja o radnim grupama alumni kluba i izbornoj aktivnosti sednice alumni kluba dostupno je na sajtu Akademije ženskog liderstva.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu