Skip to main content
search

Okrugli sto na temu «Zapošljivost mladih žena u Republici Srbiji» održan je 21. decembra u prostorijama Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), kao jedan od nacionalnih konsultativnih sastanaka u okviru regionalne Inicijative „Žene Balkana za novu politiku“.

 

Učesnice okruglog stola – političarke, stručnjakinje, menadžerke iz poslovnog sektora i omladinske aktivistkinje – dotakle su se postojećih poteškoća na tržištu rada u Srbiji, analizirajući istovremeno moguće odgovore i razvojne šanse, u duhu novog pristupa stvaranju praktičnih politika.

Činjenice da se preko 250.000 ljudi u Srbiji nalazi se u sivoj ekonomiji; da mikro preduzeća koja čine ubedljivo najveći deo ekonomije ne beleže rast; da se 19.7% mladih nalazi u situaciji da nisu ni zaposlieni, niti stiču bilo kakvo obrazovanje ili obuku; odsustvo usklađenosti sistema obrazovanja i tržišta rada i prisustvo izraženih rodnih uloga na tržištu rada u Srbiji samo su neke od poteškoća na koje su učesnice ukazale.

S druge strane, jasno je postoje i razvojne šanse u vidu oslanjanje na sopstvene resurse, promocije preduzetništva i zelena ekonomija, tehnoloških i društvenih inovacija, ali i novih tehnologija i motivisanje mladih za preduzetništvo kao pristup radu. Kao jedna od strategija identifikovana je i mogućnost prenošenja i prilagođavanja dobrih praksi iz regiona i kompanija.

Konačno, kao neke od konkretnih tema na kojima je potrebno raditi izdvojile su se:

  • zagovaranje uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja,
  • raditi na usklađivanju obrazovanja i tržišta rada,
  • te raditi na usvajanju odgovarajućeg normativnog okvira, uključujući zakone koji se odnose na pripravnički staž, ali i
  • osnivanje socijalnih preduzeća.

Nakon sastanka u Beogradu, jasno je da će regionalna Inicijativa pažljivo birati prioritete za 2018. godinu i posvetiti se konkretizaciji aktivnosti zagovaranja u predstojećoj godini.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu