Skip to main content
search

Sinoć je u Belexpo centru Srpska asocijacija menadžera (SAM) dodelila Godišnje nagrade za 2017. godinu. SAM broji preko 400 članova – profesionalnih menadžera koji uspešno rukovode timovima u vodećim domaćim i stranim kompanijama u Srbiji. SAM dodeljuje ove nagrade sa ciljem afirmisanja kompanija, menadžera, obrazovnih institucija i novinara koji se zalažu za bolje uslove poslovanja, profesionalizaciju menadžerske struke, promociju etičkog i društveno odgovornog poslovanja kao i razvoj lidesrtva među mladima.

Beogradski fond za političku izuzetnost je počastvovan što je odlukom članova Srpske asocijacija menadžera dobio nagradu u kategoriji SAMPLE Nagrada za promociju i razvoj liderstva među mladima. Dobitnika ove nagrade izabrali su mladi menadžeri, članovi radne grupe za mlade SAMPLE, sa kojima BFPE ima dugogodišnju saradnju i čiji predstavnici od 2013. godine učestvuju u našem glavnom obrazovnom programu Godišnji seminar.

„Nagrada će značiti kamen u građenju perspektive za društvo i sprečavanja odlaska mladih iz Srbije”, istakla je Sonja Licht pri dodeli nagrade.

Ove godine SAM je između ostalog dodelio i nagrade za Menadžera 2017 godine, Poslodavca godine 2017, najboljeg Mladog menadžera do 35 godina za 2017. godinu, nagradu za Lični herojski čin,  Društveno odgovornu kompaniju godine i Najbolji program za razvoj talenata. 

 

Close Menu