Skip to main content
search

ONLINE FORMULAR ZA PRIJAVU

Otvorene su prijave za 21. ciklus jednog od najprestižnijih programa političke edukacije i liderstva u Srbiji, koji od 2003. godine sprovodi Fondacija BFPE za odgovorno društvo (nekadašnji Beogradski fond za političku izuzetnost). Ukoliko želite da postanete deo programa koji su u prošlosti pohađali ministri, pomoćnici ministara, državni sekretari,  narodni poslanici, gradonačelnici, kao i istaknuti predstavnici biznis zajednice, medija i civilnog sektora, kao i akademije, detalji o prijavi se nalaze u nastavku teksta.

Osnovne informacije o programu

Fondacija BFPE za odgovorno društvo program organizuje kao jedna od 21 članice Mreže škola za političke studije Saveta Evrope koje deluju u širem regionu Zapadnog Balkana i širem regionu Jugoistočne Evrope, uključujući Grčku i Tursku, ali i u Africi u državama poput Tunisa i Maroka.

Godišnji seminar je jednogodišnji ciklus edukativnih aktivnosti namenjen generaciji mlađih političara, iz parlamenta, stranaka, kao i predstavnicima javne uprave i lokalne samouprave, nevladinih organizacija, medija, akademije i poslovnog sektora – osobama koje su ozbiljno započele svoje političke i profesionalne karijere i koji sagledavaju potrebu za učenjem i dodatnim usavršavanjem u poslu koji obavljaju.

Osnovni cilj programa je da omogući stalni razvoj i dijalog demokratski orijentisanih lidera i liderki u sferi politike i javnog života koji će na odgovoran način podsticati razvoj demokratske kulture i interkulturalnog dijaloga, a ujedno i unaprediti međupartijski dijalog i dijalog između različitih kultura u državi i društvu.

Polaznici i polaznice seminara će u toku 2024. godine učestvovati na tri nacionalna seminara koji će biti organizovani na različitim lokacijama u Srbiji. Sastavni deo programa su interaktivna predavanja i radionice, a posebno važan deo programa jeste i deo seminara predviđen za međusobno umrežavanje učesnika. Kako bi se osigurao prostor za otvoreni dijalog na osnovama međusobnog uvažavanja i poštovanja, svi seminari se odvijaju u skladu sa Četam haus pravilima. Najposvećeniji, najaktivniji i najbolji polaznici i polaznice će imati prilike da učestvuju na Svetskom forumu demokratije u Strazburu. 

Predavači i treneri na seminaru su istaknuti stručnjaci iz Srbije i regiona, a prethodnih godina su naši polaznici imali prilike da, između ostalih, razgovaraju i čuju predavanja Brankice Janković (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti), Srđana Bogosavljevića (Ipsos Strategic Marketing), Tanje Miščević (Ministarstvo za Evropske Integracije), Filipa Švarma (Nedeljnik Vreme), Valeske Eš (kancelarija specijalnog izaslanika vlade republike Nemačke za Zapadni Balkan), Mladena Ivanića (bivši član predsedništva BIH), Josipa Juratovića (član Bundestaga), Nemanja Starović (Ministarstvo odbrane).

Svaki od nacionalnih seminara ima svoju krovnu temu važnu za razvoj demokratske kulture društva, društvene kohezije, razvijanje kulture dijaloga, podsticanju ravnomernog ekonomskog i društvenog razvoja, pitanjima bezbednosti, spoljne politike i regionalne saradnje, kao i napretku Srbije u procesu integracije u EU, ali i trenutnim i novim izazovima poput energetske krize, zaštite životne sredine.

Savet Evrope će polaznicima koji budu uspešno završili ciklus Godišnjeg seminara dodeliti poseban sertifikat/diplomu.


Osnovne informacije o seminaru:

 • seminari će biti održani tokom 2024. godine uživo. O terminu i načinu rada svi primljeni kandidati biće obavešteni na vreme;
 • Prvi seminar je planiran za period od 15. do 17. mart, drugi seminar je planiran za period od 24. do 26. maj i treći seminar od 13. do 15. septembar 2024.;
 • Polaznici i polaznice koji ne prisustvuju na prvom seminaru će se automatski smatrati isključenim iz programa;
 • Kako bi se uspešno završio program potrebno je da polaznici i polaznice uzmu aktivno učešće u najmanje dva nacionalna seminara;
 • generaciju će činiti ukupno 20 polaznika i polaznica;
 • Većinu troškova učešća u programu snose organizatori. BFPE će snositi troškove učešća na samom seminaru, smeštaja, obroka i organizovanog prevoza iz Beograda (autobus);
 • Polaznici i polaznice sami snose putne troškove sopstvenog prevoza u zemlji.

Uslovi za prijavu

Kandidati i kandidatkinje treba da ispune sledeće uslove:

 • da imaju između 25 i 45 godina;
 • najmanje tri godine iskustva u profesionalnoj karijeri;
 • da su ambiciozni i spremni da kontinuiranim učenjem grade svoju karijeru;
 • da su informisani o društvenim dešavanjima u Srbiji, imaju osnovno znanje o procesima evropskih integracija i regionalne saradnje;
 • da su spremni da stečena znanja primene u praksi;
 • poželjno je poznavanje engleskog jezika – (u slučaju da se pojedina predavanja u toku seminara odvijaju na engleskom jeziku, kao i puta u Strazbur);
 • Nakon isteka vremenskog perioda predviđenog za prijavu, svi kandidati će biti obavešteni o ishodu prijave. Oni koji budu ušli u uži krug će biti dodatno kontaktirani telefonom kako bi se sa njima obavili dodatni razgovori o potencijalnom učešću u programu.
 • da, ukoliko budu izabrani, preuzimaju obavezu da učestvuju u radu svih seminara i svim ostalim aktivnostima

U cilju formiranja izbalansirane grupe polaznika i polaznica  po svim kriterijumima, posebno ohrabrujemo pripadnike biznis zajednice, akademije, medija, žene i pripadnike/ce nacionalnih manjina da se prijave.

Po završetku seminara, polaznici i polaznice nastavljaju saradnju i komunikaciju kroz Alumni mrežu i različite programe i aktivnosti koje realizuje BFPE. Aktivnosti alumni mreže, koje su organizovane upravo na osnovu potreba i predloga alumnista i alumnistkinja, uključuju različite događaje na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, uz posebno podsticanje saradnje sa partnerskim školama članicama mreže škola političkih studija Saveta Evrope.

BFPE će nakon prikupljenih prijava kandidata i kandidatkinja, u procesu selekcije, izabrati polaznike i polaznice ovog ciklusa seminara. Odabrani kandidati i kandidatkinje biće na vreme obavešteni i pozvani na online intervju, nakon čega sledi finalna selekcija polaznika i polaznica. Potrebno je da kandidat/kandidatkinja popuni ONLINE PRIJAVU najkasnije do 28. januara 2024. Za sve dodatne informacije možete pisati [email protected] i [email protected].

ONLINE FORMULAR ZA PRIJAVU

Close Menu