Skip to main content
search

Akademija ženskog liderstva, kao jedinstven obrazovni program namenjen ženama angažovanim na javnim poslovima, okuplja različite profile ljudi koji mogu da doprinesu ostvarenju misije akademije. Želeći da otvorimo istinski prostor za učešće saradnika i gostiju, prilagodili smo i njenu upravljačku strukturu toj za nas važnoj vrednosti. Posle formiranja Alumni kluba na red je došao i programski odbor.

Na poslednjoj sednici Skupštine Akademije izabrani su članovi i članice programskog odbora: Biljana Maletin, Sonja Lokar, Marija Srdić, Bogdan Urošević, Svetlana Stefanović, Suzana Trninić i Denis Kolundžija. Na prvoj konstitutivnoj sednici prezentovan je dosadašnji rad Akademije i prezentovane nadležnosti programskog odbora. Razmatran je predlog poslovnika o radu i predložena je Skupštini AŽL Biljana Maletin za predstavnicu Programskog odbora u Upravnom odboru Akademije.

Ovim su svi organi i tela Akademije konstituisani.

Tekst i fotografija: Akademija ženskog liderstva

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu