Skip to main content
search

Na današnjoj Drugoj vanrednoj sednici Skupštine Akademije ženskog liderstva, održanoj u prostorijama Beogradskog fonda za političku izuzetnost, konstituisani su svi organi i tela Akademije. Složena struktura upravljanja, predviđena Statutom udruženja, kojom smo želeli da uključimo što više različitih aktera aktivnih u borbi za ženska prava, zahtevala je konstituisanje iz nekoliko koraka.

Tako su predstavnice i predstavnici Alumni kluba i Programskog odbora predložili Skupštini svoje kandidate za članstvo u Upravnom odboru. U sastav Upravnog odbora jednoglasno su izabrani Ferida Ćustović kao predstavnica Alumni kluba i Biljana Maletin kao predstavnica Programskog odbora.  Ovim je Upravni odbor kompletiran i čine ga pored Feride i Biljane još Miloš Đajić, Biljana Stepanov i Sonja Liht kao predstavnici organizacija koje su formirale Akademiju.

Akademiju ženskog liderstva čekaju mnogi izazovi na koje će verujemo novi Upravni odbor imati i adekvatne odgovore.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu