Skip to main content
search

Opis programske celine:

Društvene grupe ne moraju nužno biti manjinske da bi bile ugrožene, diskriminisane ili uskraćene u odlučivanju. Svedoci smo okolnosti u kojima pripadnici velikih, pa i većinskih delova društva ne poseduju ravnopravne uslove za donošenje društveno relevantnih odluka, učešće u političkom životu u državi, ali i svojoj opštini. Linije diskriminacije su mnogostruke, te se tako osoba može naći u nepovoljnoj poziciji na osnovu svojih fizičkih ili nacionalnih obeležja, ili mesta prebivališta.

BFPE tradicionalno promoviše poboljšanje nejednake početne pozicije u kojoj se nalaze žene, Romi, mladi, kao i stanovnici nerazvijenih sredina. Otvaranje prilika za jednako učešće ovih grupa u političkom procesu i odlučivanju, na tržištu rada, kao i u institucijama obrazovanja na svim nivoima vidimo kao nužan uslov za konsolidaciju demokratije i stvaranje istinski otvorenog društva. Takođe, držimo da je nužno postojanje dovoljne informisanosti i upućenosti donosilaca odluka o problemima koji se javljaju prilikom učešća navedenih grupa.

Brinemo i zbog rizika marginalizacije svega što je lokalno, bilo da je reč o prioritetima razvoja, stanja u kome se nalazi demokratija na lokalu te učešća građana u političkim procesima, procesa posmatranih u kontekstu evropskih integracija i očekivanja od lokalnih samouprava.

To јe razlog zašto smo političko učešće nedovoljno zastupljenih grupa, posebno žena i mladih, postavili među najvažnije stubove u svom radu rada od trenutka osnivanja. Јedan od naših noviјih proјekata rezultirao je uspešnim uspostavljanjem Ženske parlamentarne mreže, neformalnog ali vidljivog oblika osnaživanja političarki i veliki korak ka јačanju samog Parlamenta. Kroz rad sa drugim manjinskim i/ili osetljivim grupama (npr. Nacionalni saveti nacionalnih manjina, civilno društvo koje zastupa osetljive grupe, itd), BFPE јe razmatrao teme sociјalnog uključivanja, borbe protiv diskriminaciјe, smanjenja siromaštva i ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, i u isto vreme insistirao na političkom osnaživanju ovih grupa.

Istovremeno, održivi razvoј se u jednom društvu može obezbediti samo podizanjem obrazovanja i nauke na nivo strateškog prioriteta. To јoš uvek niјe slučaј u Srbiјi, gde јe samo 0,5% BDP-a namenjeno nauci. Od okruglih stolova do јavnih slušanja u Parlamentu, BFPE insistira na neophodnosti primene strategiјe obrazovanja koja će biti zasnovana na razvoju; „pretvaranju“ „odliva mozgova“ u „priliv mozgova“; saradnji sa našim stručnjacima u inostranstvu kao vezom sa najsavremenijim naučnim proјektima; njihovim angažovanjem kao gostuјućih predavača i istraživača i njihovim uključivanjem u јavne rasprave o najvažnijim pitanjima razvoja.

BFPE zato istražuje i probleme koji proističu iz kompleksnog odnosa koji tvore mešovite migracije i razvoj; uključujući procese readmisije, integracije, “odliv (odnosno „priliv“) mozgova” i strategije-načina njegove prevencije.

Svoje aktivnosti u ovoj oblasti BFPE realizuje u bliskom partnerstvu i razumevanju sa Grupom 484, te Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) i Timom za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (SIPRU).

Svi programi u okviru ove celine:

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Povećan angažman odbornika u 5 gradova u Srbiji u bavljenju zelenim politikama

Srbiju decenijama muče ozbiljni ekološki problemi. Srbija je, prema rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha, prošle godine...

Ka novim partnerstvima u borbi za čist vazduh, zdravu životnu sredinu i zaštitu javnog zdravlja

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

ROMACTED II: “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”

Opis programa Naziv projekta: ROMACTED II – promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom...

Borba protiv nasilja (u porodici) sistemski počinje na lokalu

Opis programa BFPE započinje novi projekat uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI) koji...

Od mog grada mojoj zemlji: kako osigurati razvoj Srbije?

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Održiva reintegracija Roma povratnika i interno raseljenih lica u Niškoj Banji kroz stambeno i ekonomsko osnaživanje

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Investira(j)mo u otpornost društva

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Veći kapaciteti za političko učešće Roma

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Konsultacije sa civilnim društvom Srbije o ciljevima održivog razvoja UN posle 2015. godine

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Pogled preko horizonta

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Mapiranje potencijalnih migranata iz Srbije i povratnika u Srbiju

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Saradnja kao održiva reintegracija

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK)

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

YESPC Promovisanje zapošljavanja mladih

Lokalne samouprave, profesionalne grupe i organizacije civilnog društva iz 6 opština se suočavaju sa problemima (ne)zaposlenosti mladih

Reforma javne uprave i ljudski resursi (BFPE i SEKO mehanizam)

BFPE učestvuje u mehanizmu Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i srodnim projektima i aktivnostima

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Najznačajnija međunarodna konferencija o bezbednosti i spoljnim poslovima "od Beča do Istanbula"; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu