Istaknuti programi iz ove celine:

Beogradski dijalozi

Donosioci odluka u Srbiji moraju biti otvoreni za tuđa iskustva, znanja i veštine;

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva

Akademija ženskog liderstva

Ravnopravna i nepokolebljiva vizija sveta.

Opis programske celine:

Društvene grupe ne moraju nužno biti manjinske da bi bile ugrožene, diskriminisane ili uskraćene u odlučivanju. Svedoci smo okolnosti u kojima pripadnici velikih, pa i većinskih delova društva ne poseduju ravnopravne uslove za donošenje društveno relevantnih odluka, učešće u političkom životu u državi, ali i svojoj opštini. Linije diskriminacije su mnogostruke, te se tako osoba može naći u nepovoljnoj poziciji na osnovu svojih fizičkih ili nacionalnih obeležja, ili mesta prebivališta.

BFPE tradicionalno promoviše poboljšanje nejednake početne pozicije u kojoj se nalaze žene, Romi, mladi, kao i stanovnici nerazvijenih sredina. Otvaranje prilika za jednako učešće ovih grupa u političkom procesu i odlučivanju, na tržištu rada, kao i u institucijama obrazovanja na svim nivoima vidimo kao nužan uslov za konsolidaciju demokratije i stvaranje istinski otvorenog društva. Takođe, držimo da je nužno postojanje dovoljne informisanosti i upućenosti donosilaca odluka o problemima koji se javljaju prilikom učešća navedenih grupa.

Brinemo i zbog rizika marginalizacije svega što je lokalno, bilo da je reč o prioritetima razvoja, stanja u kome se nalazi demokratija na lokalu te učešća građana u političkim procesima, procesa posmatranih u kontekstu evropskih integracija i očekivanja od lokalnih samouprava.

To јe razlog zašto smo političko učešće nedovoljno zastupljenih grupa, posebno žena i mladih, postavili među najvažnije stubove u svom radu rada od trenutka osnivanja. Јedan od naših noviјih proјekata rezultirao je uspešnim uspostavljanjem Ženske parlamentarne mreže, neformalnog ali vidljivog oblika osnaživanja političarki i veliki korak ka јačanju samog Parlamenta. Kroz rad sa drugim manjinskim i/ili osetljivim grupama (npr. Nacionalni saveti nacionalnih manjina, civilno društvo koje zastupa osetljive grupe, itd), BFPE јe razmatrao teme sociјalnog uključivanja, borbe protiv diskriminaciјe, smanjenja siromaštva i ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, i u isto vreme insistirao na političkom osnaživanju ovih grupa.

Istovremeno, održivi razvoј se u jednom društvu može obezbediti samo podizanjem obrazovanja i nauke na nivo strateškog prioriteta. To јoš uvek niјe slučaј u Srbiјi, gde јe samo 0,5% BDP-a namenjeno nauci. Od okruglih stolova do јavnih slušanja u Parlamentu, BFPE insistira na neophodnosti primene strategiјe obrazovanja koja će biti zasnovana na razvoju; „pretvaranju“ „odliva mozgova“ u „priliv mozgova“; saradnji sa našim stručnjacima u inostranstvu kao vezom sa najsavremenijim naučnim proјektima; njihovim angažovanjem kao gostuјućih predavača i istraživača i njihovim uključivanjem u јavne rasprave o najvažnijim pitanjima razvoja.

BFPE zato istražuje i probleme koji proističu iz kompleksnog odnosa koji tvore mešovite migracije i razvoj; uključujući procese readmisije, integracije, “odliv (odnosno „priliv“) mozgova” i strategije-načina njegove prevencije.

Svoje aktivnosti u ovoj oblasti BFPE realizuje u bliskom partnerstvu i razumevanju sa Grupom 484, te Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) i Timom za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (SIPRU).

Svi programi u okviru ove celine:

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Od mog grada mojoj zemlji: kako osigurati razvoj Srbije?

Održiva reintegracija Roma povratnika i interno raseljenih lica u Niškoj Banji kroz stambeno i ekonomsko osnaživanje

Investira(j)mo u otpornost društva

Veći kapaciteti za političko učešće Roma

Konsultacije sa civilnim društvom Srbije o ciljevima održivog razvoja UN posle 2015. godine

Pogled preko horizonta

Mapiranje potencijalnih migranata iz Srbije i povratnika u Srbiju

Saradnja kao održiva reintegracija

Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK)

YESPC Promovisanje zapošljavanja mladih

Lokalne samouprave, profesionalne grupe i organizacije civilnog društva iz 6 opština se suočavaju sa problemima (ne)zaposlenosti mladih

Reforma javne uprave i ljudski resursi (BFPE i SEKO mehanizam)

BFPE učestvuje u mehanizmu Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i srodnim projektima i aktivnostima

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Najznačajnija međunarodna konferencija o bezbednosti i spoljnim poslovima "od Beča do Istanbula"; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva