Radna grupa „Energetika“ Nacionalnog konventa o EU

Od 3. aprila 2015. godine, BFPE koordinira radnu grupu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji posvećenu poglavlju 15 pregovora - "Energetika".

Očuvanje životne sredine Političko i društveno uključivanje

Radna grupa „Energetika“ Nacionalnog konventa o EU

Konstitutivna sednica Radne grupe (RG) energetika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji održana je u petak 3. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Pitanja za koja se pretpostavlja da će tokom pregovora (u ovom poglavlju) biti otvorena su svakako pitanje državne pomoći (u ovom sektoru), unutrašnjeg tržišta kao i nuklearne energije, ali je grupa kao dva najvažnija prepoznala pitanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Posebna pažnja je posvećena i činjenici da je ova radna grupa imala određen broj pitanja koja su međusektorska, a naročito sa pitanjima zaštite životne sredine.

Unapređenje energetske efikasnosti je svakako jedan od ključnih tema za lokalne samouprave, jer je pitanje proizvodnje i distribucije toplotne energije u njihovoj direktnoj nadležnosti. Srbija se već suočava sa sa problemom jer Fond za energetsku efikasnost koji je ustanovljen septembra 2013. godine i dalje u potpunosti nije zaživeo.

Stoga je zaključeno da bi fokusiranje na pitanja lokalne energetike činilo pristup koji u datim rokovima i sa raspoloživim resursima, a uzevši u obzir složenost teme, može doneti najbolje rezultate.

Na koordinaciji radne grupe 15 najneposrednije je angažovana naša koleginica Valentina Đureta.

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija. Saznajte više.

U okviru Programa

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.