Skip to main content
pretraga

Opis programa

Konstitutivna sednica Radne grupe (RG) energetika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji održana je u petak 3. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pitanja za koja se pretpostavlja da će tokom pregovora (u ovom poglavlju) biti otvorena su svakako pitanje državne pomoći (u ovom sektoru), unutrašnjeg tržišta kao i nuklearne energije, ali je grupa kao dva najvažnija […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Konstitutivna sednica Radne grupe (RG) energetika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji održana je u petak 3. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Pitanja za koja se pretpostavlja da će tokom pregovora (u ovom poglavlju) biti otvorena su svakako pitanje državne pomoći (u ovom sektoru), unutrašnjeg tržišta kao i nuklearne energije, ali je grupa kao dva najvažnija prepoznala pitanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.Posebna pažnja je posvećena i činjenici da je ova radna grupa imala određen broj pitanja koja su međusektorska, a naročito sa pitanjima zaštite životne sredine.

Unapređenje energetske efikasnosti je svakako jedan od ključnih tema za lokalne samouprave, jer je pitanje proizvodnje i distribucije toplotne energije u njihovoj direktnoj nadležnosti. Srbija se već suočava sa sa problemom jer Fond za energetsku efikasnost koji je ustanovljen septembra 2013. godine i dalje u potpunosti nije zaživeo.

Stoga je zaključeno da bi fokusiranje na pitanja lokalne energetike činilo pristup koji u datim rokovima i sa raspoloživim resursima, a uzevši u obzir složenost teme, može doneti najbolje rezultate.Na koordinaciji radne grupe 15 najneposrednije je angažovana naša koleginica Valentina Đureta.

Close Menu