Skip to main content
search

U Zelenom salonu NSRS je u ponedeljak, 26. novembra održana sednica Radne grupe za poglavlje 15 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) “Ka održivoj energetici: sa civilnim i industrijskim sektorom Srbije”. Događaj je organizovan u suorganizaciji Asocijacije za održivi razvoj (ASOR) i Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPI).

Prilikom uvodnog dela Bogdan Urošević iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost obratio se okupljenim članovima Radne grupe i ostalim učesnicima izloživši detalje o dosadašnjem radu Radne grupe za poglavlje 15 NKEU sa Narodnom skupštinom i Parlamentarnim forumom za energetsku politiku Srbije, te zajedničim sednicama i radu na strateškim dokumentima sa radnim grupama za poglavlja 27 odnosno 31.

Aleksandar Kovačević, sa Oksfordskog instituta za studije energetike je predstavio nacrt monitoring izveštaja za poglavlje 15 u Srbiji. On je ovom prilikom istakao da se može očekivati da pitanja izvršavanja Ugovora o energetskoj zajednici i uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i zdravlje dospeju u fokus poglavlja koja se bave ljudskim pravima i vladavinom prava i tu izvrše kritičan uticaj na dalji proces pridruživanja EU uz dodatne fiskalne rizike koji mogu proisteći iz usporavanja ili zaustavljanja tog procesa.

Maja Turković, predstavnica ASOR-a je predstavila ciljeve i rezultate projekta “Mobilizacija i uključivanje zainteresovane javnosti u proces kreiranja održive energetske politike u Srbiji”.

Milka Mumović, predstavnica Energetske zajednice je predstavila Izveštaj o implementaciji acquis-a za 2018. godinu u kontekstu održivog razvoja, te je ovom prilikom procentualno predstavila trenutnu situaciju energetskog razvoja u zemlji. Naglasila je da energetika zahteva pažljivo planiranje, pa je neophodno posmatrati energetiku isključivo kao održivu i raditi na podizanju nivoa investicija u oblasti održive energije. Takođe je istakla da je dugoročno integrisano planiranje jedan od najvažnijih koraka, uz uključivanje javnosti.

Varvara Aleksić, ekspertkinja za pravo energetike i životne sredine je ukazala na smernice i izazove transpozicije evropskog zakonodavstva u oblasti energetike u Srbiji, prilikom ćega je napravila osvrt na stanje pravnog okvira i naglasila da postoji prostor za unapređenje. Naglasila je da horizontalno i vertikalno usklađivanje zakonodavstva i evaluacija održivog razvoja treba da postanu redovan proces.

Sednica je zaključena diskusijom na kojoj je radna grupa ukazala na porast neizvesnosti na energetskom tržištu. To uključuje rizike koji proizilaze iz spremnosti međunarodnih ustanova i nacionalnih državnih uprava u regionu da se obaveze (a naročito materijalne obaveze) ostvare u predviđenim rokovima, prilika da se koristi postojeća infrastruktura, izgradnje nove svrsishodne infrastrukture, finansijskih i političkih rizika. U diskusiji je podvučena odgovornost aktera u državnoj upravi, komercijalnim, regulatornim i profesionalnim ustanovama za blagovremeno izvršavanje obaveza.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu