Skip to main content
search

Alumnisti našeg programa Godišnji seminar imali su priliku da i ove godine učestvuju na Svetskom forumu za demokratiju, koji se od 19-21. novembra održao u Strazburu, Francuskoj. Ovo je sedmi po redu Forum i bio je posvećen temi rodne ravnopravnosti i ženskih prava. Posebna pažnja bila je posvećena pitanju javnog, političkog i ekonomskog učešća žena, kao i borbi protiv nasilja nad ženama u svetlu pokreta #Metoo.

Forum je okupio predstavnike 21 škole za političke studije koje funkcionišu pod okriljem Saveta Evrope. Svetski forum demokratije predstavlja jedinstvenu platformu za donosioce odluka i aktiviste koji imaju priliku da diskutuju o ključnim izazovima za demokratije širom sveta. Ove godine imali smo priliku da slušamo aktuelne i bivše ministre država, funkcionere Evropske unije kao i predstavnike civilnog društva i medija. U sklopu programa Foruma, naši alumnisti su prisustvovali plenarnim sesijama i učestvovali na laboratorijama.

Tokom našeg boravka u Strazburu posetili smo i Misiju Republike Srbije pri savetu Evrope, kao i Evropski sud za ljudska prava.

Close Menu