Skip to main content
search

Kao koordinatori Radne grupe 15 – energetika, Nacionalnog konventa o EU, dali smo svoj doprinos u izradi Monitoring izveštaja o Programu ekonomskih reformi (ERP 2020-2022).

Program ekonomskih reformi je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu Evropske unije (EU) i kandidata za članstvo u EU. To je ujedno i krovni ekonomski dokument Republike Srbije. Kao koordinatori Radne grupe 15 analizirali smo strukturnu reformu 1: Razvoj energetskog tržišta uz izgradnju energetske infrastrukture i SR 2: Unapređenje uskova za povećanje energetske efikasnosti kroz harmonizaciju zakonodavnog okvira i uspostavljanje održivog načina finansiranja projekata energetske efikasnosti. Više informacija o analizi strukturnih reformi ERP-a 2020-2022 možete pronaći u izveštaju.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu