Skip to main content
search

Opis programske celine:

Zajedno sa partnerima, okupljamo donosioce odluka, koje pozivamo na odgovorno postupanje; predlažemo rešenja za bilateralne sporove na širem prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope; gradimo dobrosusedske odnose; pomažemo da se bolje upozna i razume „druga strana“ i njene potrebe.

BFPE doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine od samog početka ovog procesa, 2011. godine. Neki od prvih projekata gde smo pokušali, sledeći pristup razvijen u okviru projekta „Regioni“, da podstaknemo saradnju i razvoj, imali su za cilj povezivanje opština u Srbiji i na Kosovu. Svake godine, jedan od udarnih panela na Beogradskom bezbednosnom forumu posvećen je ovoj temi. Projektom „Kroz inovacije do poverenja i promene svesti“ povezali smo, tokom četiri godine (2017-2020.) veliki broj intelektualaca, profesionalaca i umetnika u dva društva, angažovanih u različitim sferama života. Najzad, pokušali smo da konkretno podržimo tehnički dijalog vođen u Briselu inicijativom KSPAG (Grupa za zagovaranje i javne politike Kosovo-Srbija) koja je za 16 meseci realizacije imala 80 različitih aktivnosti: istraživanja (fokus grupa), okruglih stolova, medijskih priloga, publikacija.

BFPE veruje u region i regionalnu saradnju. Zato smo tokom godina podržavali različite inicijative i formate koji su, u saradnji lokalnih i međunarodnih aktera, uspostavljani – poput Berlinskog procesa, ili stvaranja pretpostavki za regionalno tržište. Kao malo koja organizacija, preko naših flagship događaja i inicijativa poput Beogradskog bezbednosnog foruma, Balkanskih ili ranije Beogradskih dijaloga, zagovaramo pristupanje zapadnobalkanske „šestorke“ Evropskoj uniji, i prevazilaženje bilateralnih sporova koji stoje na tom putu.

Tema koja je u središtu interesovanja stručne zajednice prethodnih godina – uticaj tzv. „trećih aktera“ na prostoru Zapadnog Balkana, našla se i u našem fokusu, najpre kroz saradnju sa partnerima iz zemalja Višegrada. Oni su ispitivali u kojoj meri je uticaj Kine – kao najbrže rastuće sile – koji ostvaruje na prostoru Centralne i Istočne Evrope sličan onom koji je stekla u našoj zemlji i širem regionu. Kina je velika tema – svojim nastupom ona predstavlja nešto novo, i debata je otvorena u kojoj meri je to novo ujedno i novi model za Zapadni Balkan.

Kao istraživači, programski koordinatori BFPE ovde sarađuju sa koleginicama i kolegama iz drugih, istraživački nastojenih organizacija civilnog društva, i posebno doprinose radu Nacionalnog konventa, radnim grupama 31 i 35.

Svi programi u okviru ove celine:

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Regionalna škola za politički razvoj

Opis programa Kontekst: Regionalna škola za politički razvoj je namenjena mladim ljudima iz Hrvatske, Severne...

Balkanski dijalozi

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Youth 4 Inclusion, Equality &Trust (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje)

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Dijalog za budućnost

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Evropeizacija se susreće sa demokratijom odozdo: Zapadni Balkan u potrazi za novim evropskim i demokratskim momentumom

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Zapadni Balkan – istraživanje puta za region

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Žan Mone mreža – Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu

Žan Mone mreža (Jean Monnet Network) – Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi...

Od mog grada mojoj zemlji: kako osigurati razvoj Srbije?

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

KSPAG-Grupa za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Održiva reintegracija Roma povratnika i interno raseljenih lica u Niškoj Banji kroz stambeno i ekonomsko osnaživanje

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Komuniciranje saradnje Srbije i NATO

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Za više žena na mestima odlučivanja

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Žene Balkana za novu politiku

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Veći kapaciteti za političko učešće Roma

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

T4G: razmišljanje o upravljanju (Thinking for Governance)

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Konsultacije sa civilnim društvom Srbije o ciljevima održivog razvoja UN posle 2015. godine

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Radna grupa 15 Nacionalnog konventa o EU

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Mapiranje potencijalnih migranata iz Srbije i povratnika u Srbiju

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Mladi su novi zeleni

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Zelena stolica

Događaji u ovom programu Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Saradnja kao održiva reintegracija

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Ženska parlamentarna mreža

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Akademija ženskog liderstva

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Srbija i Kosovo: kroz inovacije ka promeni svesti i podizanju poverenja

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK)

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Zelena poslanička grupa

Događaji u ovom programu Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Javni dijalog o održivom korišćenju energije (PDI)

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Cirkularna ekonomija

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Regioni

Evropske integracije i lokalni razvoj – ka uspešnim strategijama i dobrom upravljanju (2008 – 2013.)

Lokalno umrežavanje za održivi razvoj

Saradnjom "na lokalu" do normalizacije i unapređenja odnosa Srbije i Kosova

YESPC Promovisanje zapošljavanja mladih

Lokalne samouprave, profesionalne grupe i organizacije civilnog društva iz 6 opština se suočavaju sa problemima (ne)zaposlenosti mladih

Reforma javne uprave i ljudski resursi (BFPE i SEKO mehanizam)

BFPE učestvuje u mehanizmu Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i srodnim projektima i aktivnostima

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Najznačajnija međunarodna konferencija o bezbednosti i spoljnim poslovima "od Beča do Istanbula"; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu