Istaknuti programi iz ove celine:

Balkanski dijalozi

Najvažnija spoljnopolitička pitanja u regionu Zapadnog Balkana.

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva

Dijalog za budućnost

Dijalogom do rodne ravnopravnosti i društvene kohezije.

Opis programske celine:

Zajedno sa partnerima, okupljamo donosioce odluka, koje pozivamo na odgovorno postupanje; predlažemo rešenja za bilateralne sporove na širem prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope; gradimo dobrosusedske odnose; pomažemo da se bolje upozna i razume „druga strana“ i njene potrebe.

BFPE doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine od samog početka ovog procesa, 2011. godine. Neki od prvih projekata gde smo pokušali, sledeći pristup razvijen u okviru projekta „Regioni“, da podstaknemo saradnju i razvoj, imali su za cilj povezivanje opština u Srbiji i na Kosovu. Svake godine, jedan od udarnih panela na Beogradskom bezbednosnom forumu posvećen je ovoj temi. Projektom „Kroz inovacije do poverenja i promene svesti“ povezali smo, tokom četiri godine (2017-2020.) veliki broj intelektualaca, profesionalaca i umetnika u dva društva, angažovanih u različitim sferama života. Najzad, pokušali smo da konkretno podržimo tehnički dijalog vođen u Briselu inicijativom KSPAG (Grupa za zagovaranje i javne politike Kosovo-Srbija) koja je za 16 meseci realizacije imala 80 različitih aktivnosti: istraživanja (fokus grupa), okruglih stolova, medijskih priloga, publikacija.

BFPE veruje u region i regionalnu saradnju. Zato smo tokom godina podržavali različite inicijative i formate koji su, u saradnji lokalnih i međunarodnih aktera, uspostavljani – poput Berlinskog procesa, ili stvaranja pretpostavki za regionalno tržište. Kao malo koja organizacija, preko naših flagship događaja i inicijativa poput Beogradskog bezbednosnog foruma, Balkanskih ili ranije Beogradskih dijaloga, zagovaramo pristupanje zapadnobalkanske „šestorke“ Evropskoj uniji, i prevazilaženje bilateralnih sporova koji stoje na tom putu.

Tema koja je u središtu interesovanja stručne zajednice prethodnih godina – uticaj tzv. „trećih aktera“ na prostoru Zapadnog Balkana, našla se i u našem fokusu, najpre kroz saradnju sa partnerima iz zemalja Višegrada. Oni su ispitivali u kojoj meri je uticaj Kine – kao najbrže rastuće sile – koji ostvaruje na prostoru Centralne i Istočne Evrope sličan onom koji je stekla u našoj zemlji i širem regionu. Kina je velika tema – svojim nastupom ona predstavlja nešto novo, i debata je otvorena u kojoj meri je to novo ujedno i novi model za Zapadni Balkan.

Kao istraživači, programski koordinatori BFPE ovde sarađuju sa koleginicama i kolegama iz drugih, istraživački nastojenih organizacija civilnog društva, i posebno doprinose radu Nacionalnog konventa, radnim grupama 31 i 35.

Svi programi u okviru ove celine:

BFPE nudi programe koji su sveobuhvatni i prilagođeni stvarnim okolnostima rada, te izazovima koji postoje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, ceneći iskustva svojih polaznika i izbegavajući ex cathedra pristup.

Youth 4 Inclusion, Equality &Trust (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje)

WB2EU mreža

Evropeizacija u susretu sa demokratijom odozdo: Zapadni Balkan u potrazi za novim evropskim i demokratskim...

Budućnosti Zapadnog Balkana

Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa višestrukim geopolitičkim, ekonomskim, humanitarnim i društvenim izazovima. Iako je...

Žan Mone mreža – Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu

Žan Mone mreža (Jean Monnet Network) – Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi...

Od mog grada mojoj zemlji: kako osigurati razvoj Srbije?

Događaji u ovom programu [/vc_column_text]

[/fancy_box] [/vc_column]

Dijalog za budućnost

Balkanski dijalozi

KSPAG-Grupa za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija

Održiva reintegracija Roma povratnika i interno raseljenih lica u Niškoj Banji kroz stambeno i ekonomsko osnaživanje

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Komuniciranje saradnje Srbije i NATO

Za više žena na mestima odlučivanja

Žene Balkana za novu politiku

Veći kapaciteti za političko učešće Roma

Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije

T4G: razmišljanje o upravljanju (Thinking for Governance)

Konsultacije sa civilnim društvom Srbije o ciljevima održivog razvoja UN posle 2015. godine

Radna grupa „Energetika“ Nacionalnog konventa o EU

Mapiranje potencijalnih migranata iz Srbije i povratnika u Srbiju

Mladi su novi zeleni

Zelena stolica

Saradnja kao održiva reintegracija

Ženska parlamentarna mreža

Akademija ženskog liderstva

Srbija i Kosovo: kroz inovacije ka promeni svesti i podizanju poverenja

Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK)

Zelena poslanička grupa

Javni dijalog o održivom korišćenju energije (PDI)

Cirkularna ekonomija

Regioni

Evropske integracije i lokalni razvoj – ka uspešnim strategijama i dobrom upravljanju (2008 – 2013.)

Lokalno umrežavanje za održivi razvoj

Saradnjom "na lokalu" do normalizacije i unapređenja odnosa Srbije i Kosova

YESPC Promovisanje zapošljavanja mladih

Lokalne samouprave, profesionalne grupe i organizacije civilnog društva iz 6 opština se suočavaju sa problemima (ne)zaposlenosti mladih

Reforma javne uprave i ljudski resursi (BFPE i SEKO mehanizam)

BFPE učestvuje u mehanizmu Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i srodnim projektima i aktivnostima

Beogradski bezbednosni forum (BSF)

Najznačajnija međunarodna konferencija o bezbednosti i spoljnim poslovima "od Beča do Istanbula"; jedinstvena inicijativa tri organizacije civilnog društva

[/vc_row]