Skip to main content
pretraga

Opis programa

Projekat „Održivi razvoj za sve“ Beogradski fond za političku izuzetnost sprovodi u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), uz podršku vlada Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke i posvećen je afirmaciji Ciljeva održivog razvoja koji su definisani u strateškim dokumentima Ujedinjenih nacija (UN) i stvaranju platforme za opšte-društveni dijalog na temu održivog razvoja.Posebna vrednost projekta […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Projekat „Održivi razvoj za sve“ Beogradski fond za političku izuzetnost sprovodi u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), uz podršku vlada Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke i posvećen je afirmaciji Ciljeva održivog razvoja koji su definisani u strateškim dokumentima Ujedinjenih nacija (UN) i stvaranju platforme za opšte-društveni dijalog na temu održivog razvoja.Posebna vrednost projekta je uključivanje svih zainteresovanih aktera društvenog života u Republici Srbiji kako bi svojim aktivnim doprinosom učestvovali u procesu održivog razvoja kao metoda za rešavanje problema sa kojima se susrećemo.Struktura platforme oslikava tri dimenzije održivog razvoja: socijalnu, ekonomsku i dimenziju životne sredine.

  • Socijalnom dimenzijom će uprvljati Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Fondacijom centar za demokratiju (FCD)
  • Ekonomskom dienzijom će upravljati Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (TOC)
  • Dimenzijom životne sredine će upravljati Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE)

Platforma deluje na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se osigurao kohezivan i sveobuhvatan pristup uključivanjem svih raspoloživih i relevantnih društvenih resursa za definisanje i sprovođenje prioriteta politike u vezi sa COR u Srbiji.

Close Menu