Skip to main content
search

U okviru platforme „Održivi razvoj za sve“ 25. jula 2022. godine održan je okrugli sto tematske grupe Energetsko siromaštvo i energetska efikasnost. Cena električne energije za domaćinstva kao glavna poluga energetske sigurnosti  ili mera energetskog siromaštva i izmena tarifnog sistema bile su glavne teme diskusije.

Budući da je pitanje povećanja cene električne energije pitanje koje sve više okupira javnost,  u uvodnom delu Aleksandar Kovačević, sa Oksfordskog instituta za studije energetike, ukazao je na neka otvorena pitanja koja se tiču potrebe poskupljenja električne energije za domaćinstva i njenog uticaja na različite dimenzije energetske efikasnosti. On je ukazao da je donošenje odluka u domenu energetike uvek političko pitanje, kao i da je cena vrsta kompromisa između čitavog niza različitih okolnosti.  Istaknuto je da 56% domaćinstava koristi ogrevno drvo ili ugalj kao osnovni vid snabdevanja, dok 20% koristi daljinsko grejanje. Takođe, visoka potrošnja i visoki gubici koncentrisani su u periode vrlo hladnih dana kada potrošači prelaze sa ogrevnog drveta na grejanje električnom energijom. Računice ukazuju da postoje periodi kada gubici čine preko 40% isporučene energije.

U panel diskusiji koja je usledila učestvovali su Bojan Stanić ispred Privredne Komore Srbije, Srđan Bogosavljević iz IPSOS-a, Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača ali i Nenad Bumbić iz Udruženja za zaštitu potrošača. Tokom diskusije učesnici su došli do nekoliko zaključaka. Prvi jeste da kada je reč o energetskom siromaštvu da je Srbija pre neefikasna nego siromašna. Zatim, da povećanje cene električne energije može dovesti do pada potrošnje drugih dobara i usluga. Treći važan zaključak jeste da električna energija ima ekonomsku i socijalnu ulogu ali i da ne postoje nikakve stimulativne mere za štednju. Dalje, potrebna je sveobuhvatna transformacija Elektroprivrede Srbije kao i valjana kontrola i  nadzor subvencija.  Peti zaključak jeste da iako se smatra da je postojeći tarifni sistem najbolji u Evropi on ne ispunjava u potpunosti ekonomsku i socijalnu ulogu pa treba sagledati mogućnosti njegove modifikacije.

Dakle, potrebno je sprovesti sveobuhvatno istraživanje koje će uključiti niz faktora budući da je reč o kompleksnom pitanju koje prožima različite dimenzije kako bi alternativna rešenja koja možda nisu vidljiva sada bila prepoznata.

Close Menu